«Bli du boan i Osen og Roan?»

En lokalavis bør ha som ambisjon å gjøre noe mer enn bare å dekke lokalsamfunnet fra dag til dag. Avisa må kunne gå dypere inn i enkelte saker, analysere, forklare og grave frem ny informasjon. Gjennom undersøkende journalistikk bør vi klare å legge nye opplysninger på bordet som er til nytte for både beslutningstakere og alle andre som bor i lokalsamfunnet.

I liten redaksjon kan det føles krevende å gå på de store og tunge prosjektene. Hverdagen vil alltid være særdeles travel. Det er bestandig høyt produksjonspress og utfordrende å dekke det som forventes omtalt. Likevel er det fullt mulig å gjennomføres større prosjekt. Det handler om å bestemme seg og bare gjøre det. Det krever en del ekstra arbeidsinnsats i en periode og det går noe utover dekningen av andre saker. Men det må vi kunne tåle.

Fosna-Folket har som mål å ha minst ett større prosjekt i emning hele tiden. Høsten 2018 bestemte vi oss for å vie Fosens minste kommuner litt ekstra oppmerksomhet. I Roan og Osen har folketallet nesten blitt halvert siden andre verdenskrig. Vil disse lokalsamfunnene dø sakte men sikkert, eller er det tegn på at trenden snur? «Bli du boan i Osen og Roan?», spurte vi.

For å finne svar, analyserte vi Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk fra 1951 og frem til i dag. Vi fant ut at Roan og Osen har slitt med fraflytting i hele etterkrigstiden, men på 1950- og delvis 1960-tallet bidro høyt fødselsoverskudd til å bremse folketallsnedgangen noe. Da det også begynte å dø flere enn det ble født, pekte begge pilene i feil retning.
Så dukket det opp noe interessant. De siste ti årene er det for første gang på lang tid marginalt flere tilflyttere enn fraflyttere. Vi fant ut at økt innvandring er en viktig del av forklaringen.
Til tross for dette daler folketallet fortsatt. Nå er det fødselsunderskuddet som alene er årsaken.

Hva tenker dagens ungdom om en fremtid i Roan og Osen? Vi bestemte oss for å intervjue så mange som mulig av de som gikk ut ungdomsskolen i de to Fosen-kommunene i perioden 2011-2015. Vi lagde et spørreskjema med en rekke faste spørsmål. Det viktigste var å kartlegge hvor ungdommene bor i dag og hva de tenker om en fremtid i Roan og Osen. Hvilken utdanning tar de? Kan de få jobb i heimkommunen? Synes de Roan og Osen blir for lite og kjedelig?

Fire av fem som gikk ut ungdomsskolen i den aktuelle femårsperioden svarte på undersøkelsen. Totalt 108 unge voksne. Vi kartla også hvor de som ikke svarte, bor i dag. Vi fant da ut at 7 av 10 som gikk ut ungdomsskolen i perioden 2011-2015, er utflyttet.
De 80 utflytterne Fosna-Folket intervjuet er delte i synet på om de vil flytte hjem igjen. Kun noen få har konkrete planer om å flytte tilbake, mens 41 tror det er sannsynlig at de vil vende snuten hjemover senere i livet. Flertallet av de 41 tror imidlertid de vil flytte hjem først etter at de har fylt 40 år. 34 utflyttere tror ikke de noen gang vil flytte tilbake. Fosna-Folket fant ut at personene i denne gruppen har noe mindre tilknytning til Roan og Osen. Flere av dem har kun bodd der noen få år og de har et mindre kontaktnett i de to nordfosenkommunene. Blant de som ikke vil hjem, var flere også tydelige på at Roan og Osen rett og slett er for lite for dem.
Til tross for dette, er det kun litt over en tredjedel av hele utvalget på 108 som avviser en fremtid i Roan og Osen. Så spørs det om resten flytter hjem en gang i fremtiden, eller om livet fører dem andre steder.

Gjennom artikkelserien «bli du boan i Osen og Roan» klarte Fosna-Folket å få frem mye ny informasjon om status for de to Fosen-kommunene. For ledelsen i de to kommunene bør det være av verdi å vite noe om hvordan de unge voksne ser på en fremtid i Roan og Osen.

Da vi hadde gjennomført intervjuene med de 108 fosningene, satt vi på en stor mengde statistikk. Det var avgjørende å få presentert dette på en delikat måte. Utvikler Ørjan Aare Jørgensens arbeid med den digitale fortellerteknikken var derfor svært vesentlig. Den kreative måten å fortelle historien på var trolig med på å gjøre hovedsaken i serien til en av årets mest leste plussartikler på Fosna-Folket.no.

Alexander Killingberg
Ansvarlig redaktør
Fosna-Folket
Legg til i min rapport