Adresseavisen

Adresseavisen har lagt bak seg et spennende år der vi har hentet hjem gjeve priser både nasjonalt og internasjonalt for journalistikken vår. SKUP-diplomet for Kystad-saken var et høydepunkt. «Gjennom omfattende kildejobbing, og ved å innhente og sammenligne ulike tidslinjer knyttet til forvaltning, politikk og økonomi avdekker journalistene tvilsomme koblinger mellom politikk og næringsinteresser i Trondheim kommune», skrev juryen i sin begrunnelse. Saken har vært fulgt opp med nye avsløringer også i 2019 og har hatt store konsekvenser for Arbeiderpartiet i Trondheim. I tillegg til SKUP- diplomet ble vi mestvinnende mediehus på SNDS (Scandinavian Newspaper Design Scandinavia). Her vi hentet hjem flere priser for digital presentasjon. På tampen av året ble vi også kåret til Europeen Newspaper of the Year i en stor europeisk designkonkurranse. Selv om vi er stolte over priser, så er likevel den største gleden i 2018 at vi har hatt en svært god abonnementsvekst. At Adresseavisen oppleves viktig og relevant for våre lesere er den beste tilbakemeldingen vi kan få.

 

Fakta
Samlet opplag 66915
Utgiversted Trondheim
Ansvarlig redaktør Kirsti Husby (46)
Trøndelag, Nordmøre og Nord-Østerdal
Kommer ut Daglig unntatt søndag
Daglige lesere totalt
235800
Daglige brukere på nett
46700
Daglige brukere på mobil
157300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 18678
 • Redaksjonelle årsverk
 • 94
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 312
 • Antall kommentarer
 • 620
 • Antall innlegg på nett
 • 32500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 340
 • Antall kronikker
 • 302
 • Antall leserinnlegg
 • 3030

  Avisens samfunnsansvar

  I ei tid der journalistikken er under større press enn noen gang, og der flere kjemper om sannheten, må vi holde hardt fast på at vi har et samfunnsoppdrag og en avgjørende rolle å spille i vår geografi. 2018 ble året der journalistikken ble viktigere enn noen gang fordi motkreftene kom så tydelig til syne.

  Redaktørstyrte medier blir stadig oftere beskyldt for å produsere falske nyheter. Ofte kommer beskyldningene fra aktører som ikke er enig i innholdet. Forholdet mellom etablerte medier og nyopprettede nettsteder, med et uryddig forhold til pressens etiske regelverk, er satt på spissen. Samtidig bidrar ekkokamrenes fremvekst i sosiale medier til økt polarisering. Det er også en tendens til at vi stadig oftere møter mektige aktører som bruker tid og ressurser på å undergrave vår troverdighet fordi man ikke liker medias søkelys. Nei, vi snakker ikke om amerikanske tilstander. Dette er Norge, og dette er også Trøndelag.


  I Adresseavisen har vi uttalt at en av våre viktigste oppgaver er å se makten i kortene, og gjøre folk i stand til å forstå samfunnet rundt seg. Det betyr for eksempel å sette leserne i stand til å gjøre seg opp en mening eller ta valg. Vi tror det trengs noen som kan rydde opp i virvaret av informasjon og vise noen av sammenhengene i det som skjer i samfunnet. Vi tror noen må vise hva som betyr noe, og hva som ikke betyr noe. Ikke minst tror vi det trengs et talerør for Midt-Norge som sørger for at de viktige sakene for denne regionen settes på dagsorden.

  Fremover tror jeg vi også må jobbe enda hardere for å avdekke løgn, usannheter og propaganda på vegne av leserne våre.
  For å kunne gjøre jobben må vi ha tillit og troverdighet. Da må vi også sørge for å ha orden i eget hus. Vi skal jobbe faktabasert, tilstrebe et kildeomfang som gjenspeiler at saker alltid har flere sider. Vi skal vise bredde og mangfold i sakene vi setter på dagsorden slik at vi speiler det samfunnet vi er til for. Vi skal være åpne og legge til rette for en levende debatt. Det må også være rom for å kritisere oss. Og sist, men ikke minst: vi må erkjenne at vi også gjør feil. Og at når det skjer, så vi retter vi dem opp. Det er også en viktig del av ansvaret.


  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Adresseavisen har en svært sterk posisjon i Midt- Norge, men vi tar den ikke for gitt. Vi er nødt til å gjøre oss fortjent til våre lesere hver eneste dag for at vi skal fortsette å være førstevalget når våre lesere ønsker å oppdatere seg på det som skjer i vår region. I tillegg til at vi skal være oppdaterte og relevante 24/7, har vi har gjennom vår strategi forpliktet oss til tre tydelige hovedmål.

  Adresseavisen skal sette dagsorden. Vi ønsker å fortsette med å løfte journalistikken med flere tyngre journalistiske satsninger der vi går i dybden, undersøker og avdekker viktige saker. I 2018 har vi både satt tungt fokus på lokale saker med betydning for Midt- Norge. Vi har også vært opptatt av de store nasjonale hendelsene og globale problemstillinger som klima og overgrep på tvers av landegrenser. Vi skal granske makta og undersøke på vegne av leserne våre. En viktig milepæl ble derfor nådd da Riksadvokaten overprøvde Økokrim og ga oss innsyn i Kystad-avhørene.
  Begrunnelsen fra Riksadvokaten er optimistisk lesing for alle som mener at journalistikk spiller en viktig rolle i samfunnet. Her står det:
  - Ut i fra et tillitsperspektiv og demokratihensyn er det ikke uten verdi at media får kjennskap til de opplysninger som er gitt til politiet.
  - Saken ligger i kjernen av pressens samfunnsoppdrag
  - Saken blir ikke gjenstand for domstolsprøving og er heller ikke undergitt den offentlighet som en rettergang fører med seg. Det er også vektlagt når Adressa gis innsyn.

  Adresseavisen skal være Midt-Norges største og beste debatt -og meningsarena. Både gjennom egne kommentatorstemmer og eksterne bidragsytere skal vi løfte de viktigste samfunnsdebattene og sørge for at kjernesaker fra vår region også får innpass i den nasjonale debatten. I 2018 har vår politiske redaktør, Tone Sofie Aglen, vært en viktig regional stemme i den politiske debatten i Norge. Vår sportskommentator, Birger Løfaldli, har fortsatt å markere seg både i nasjonal og skandinavisk sammenheng, spesielt innenfor ski og fotball. Vi har som ambisjon å dyrke frem flere slike kommentatorer i Adresseavisen.

  Adresseavisen skal utvikle journalistikken på nye måter. Vi skal være lekne, kreative og skape ny journalistikk og nye fortellermåter ved hjelp av teknologi og innovasjon. Mulighetene er enorme, og ambisjonene er skyhøye. Vi har vunnet flere priser innenfor dette området i 2018. Samtidig satser vi strategisk på områder som lyd og stemmestyring, streaming og robotisering/automatisering. Les mer om hva vi har gjort på dette området i kapittelet om utvikling.
  Les mer
  Legg til i min rapport

  Digital utvikling og presentasjon

  Vår digitale utvikling og presentasjon skal gjøre journalistikken bedre, i form av sluttproduktet som møter publikum og gjennom bruk av nye interne verktøy og metoder. Som følge av dette har vi prioritert å jobbe med robotisering og automatisering, slik at våre journalister skal kunne bruke mer tid på journalistikk. Derfor ble 2018 året da robotene gjorde sitt store inntog i redaksjonen.

  Likestilling
  I dag har vi «roboter» som både driver research, overvåking og varsling, samt skriver enkle tekster ut på Adressa.no.

  Internt har vi flere roboter som skal gjøre oss bedre, hvor én konstant overvåker kjønnsfordelingen av kilder i våre spalter. En annen står klar til å for eksempel varsle økonomiredaksjonen hvis en midtnorsk bedrift er slått konkurs.

  Felles for alle våre roboter er at de gjør valg ut fra algoritmer, skrevet av utvikler i samarbeid med datajournalist. Å skulle lære roboter journalistikk har vist seg å bli en spennende reise, og det gir også grobunn for at vi kan lage flere robot-løsninger i fremtiden.

  Vår nye boligrobot er inspirert av en lignende tjeneste utviklet i Sverige, basert på data fra norske eiendomsoverdragelser. Tjenesten har gradvis blitt videreutviklet og presentert for publikum, og i dag kan roboten skrive flere forskjellige vinklinger – basert på de samme kriteriene som en journalist ville brukt.

  I utviklingen og presentasjonen av tjenesten har vi hele tiden vært åpne på at dette er innhold under utvikling og på ingen måte en ferdig løsning fra dag én. Dette har vært en bevisst tilnærming for å kunne drive løpende tilpasning og endring, basert på brukernes behov og bruk.

  «Snakk med Adressa»
  Gjennom denne «prøv og feil»-metodikken, med brukeren i fokus, skal vi i vår redaksjonelle utvikling bli enda flinkere til å legge analyse og innsikt til grunn for de valgene vi tar, og å bruke tilgjengelig teknologi for å gi publikum best mulige produkter. Dette lar oss enklere prøve, feile – og forhåpentligvis lykkes. Vi mener dette også bidrar til å øke utviklingstakten, som allerede bærer frukter:

  I løpet av få uker, rett før jul, kunne vi med samme metodikk raskt agere på det som lå an til å bli en av årets digitale gaver under juletrærne. I tett samarbeid med Adresseavisen teknologi ble det utviklet en løsning som sikret at Adressa.no – som eneste regionavis i Norge – leverte lokalt innhold og podcaster til stemmestyringsenheten Google home. Samtidig var risikoen minimal, dersom stemmestyrte høyttalere ikke skulle «ta av».  Design
  Journalistikk på digitale flater blir stadig mer visuell, og de siste årene har vårt redaksjonelle utviklermiljø markert seg kraftig i kampen om å være best på digital design av journalistikk.
  2018 er intet unntak, hvor vi for fjerde år på rad tok hjem én av hovedprisene, og totalt fem priser, på den prestisjetunge konkurransen Society Of News Design Scandinavia (SNDS).
  Av nye grep har vi testet ut 3D-animasjoner i vår fortelling om karolinerne og jaktet nye måter å fortelle bildehistorier i våre digitale spalter, gjennom egenutviklede løsninger og bruk av eksterne verktøy.

  Samtidig har vi fått betalt for langsiktig innsats og planlegging mot digital historiefortelling. Det er nå enklere for hele redaksjonen å presentere gode visuelle fortellinger, tilpasset de digitale flatene. Jakten fortsetter samtidig på hvordan vi kan utvikle oss til å overraske og fortelle de neste historiene som lar oss begeistre våre lesere, seere og lyttere.

  Tradisjonelt har vi snakket mest leser-gruppen, men abonnentene og brukerne våre er stadig større konsumenter av alle våre digitale fortellerflater. Derfor skal vi være en «heldigital redaksjon», som også lager journalistikk tilpasset papiravisen. Her har vi i 2019 ytterligere behov for å utvikle, tilrettelegge og tilpasse både arbeidsverktøy og måten vi planlegger vår journalistikk.

  Datajournalistikk
  I samarbeid med resten av redaksjonen har det også blitt rettet større fokus mot datajournalistikk og hvordan vi kan bruke store datamengder til å skape ny journalistikk.
  Ett av eksemplene på dette er artikkelserien «Møllenberg til leie», hvor målet var å kartlegge om eierforholdene kunne forklare forfallet i bydelen. Ved hjelp av avanserte metoder og sammenstilling av data fra flere ulike kilder, klarte vi å dokumentere at halvparten av boligeierne på Møllenberg ikke bodde der selv.
  Vi har også videreutviklet vår løsning for Trondheim Maraton, som kombinerer video av målgang og løpsdata. Etter forbedringene har saken gått fra nest mest solgt i 2017 til flest abonnementsalg i 2018.

  GDPR
  I arbeidet med store datamengder og jakten på innsikt og analyse har det også vært gjennomført et større arbeid rundt GDPR i redaksjonen. Vår opplevelse er at endringen har vært med på å bygge oppunder vår troverdighet. Dette gjelder økt bevissthet rundt kildevern, å vite at journalistikk har et eget vern i GDPR og å sikre at vår research oppbevares trygt både digitalt og fysisk.

  Trd.by
  Etter tre år som prosjekt, med flere omskiftinger i bemanning og endring i profil, ble det i 2018 besluttet å ta Trd.by ut i drift. Siden andre kvartal er profilen blitt ytterligere justert og ungsatsingen kan vise til gode resultater i form av lesing og å treffe et ungt publikum med sin journalistikk.
  Basert på disse resultatene har vi valgt å ansette en skrivende leder, og vi er i prosess med å ansette en skrivende sosiale medier-ansvarlig journalist.
  Én av nøkkelfaktorene for å lykkes gjennom året, har vært å sikre spalter som tar inn unge trøndere, lokale profiler, endringer i byens butikktilbud – ispedd humor og underholdning i de digitale spaltene. Tallene viser en stabil økning i antallet saker som leses pr. besøk som viser at vi treffer enda bedre med innholdet vi velger å lage.
  Samtidig anser vi det som en bonus at deler av innholdet også appellerer til en eldre leserskare.


  Papiravisen
  Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for fornyelse av avisen. Dette er den første systematiske gjennomgangen av avisens design og struktur siden 2015. Prosjektet har blinket ut flere områder som skal fornyes, og noen endringer ble gjennomført allerede i 2018. Meninger-sidene med Kronikk og Ordet fritt er blitt endret. Prosjektet fortsetter og flere endringer kommer i 2019, blant annet skal førstesiden få et løft.
  Gjennom hele 2018 hadde Adresseavisen ordinær deadline kl. 21.00. I løpet av året ble deadline forskjøvet femten ganger for å få med viktige hendelser på kveldstid. I hovedsak vil det si sene Rosenborg-kamper.

  E-avisen
  E-avisen hadde kraftig vekst i 2018. Ved inngangen av året ble hver utgave lastet ned ca. 11 500 ganger. Ved årsslutt hadde tallet økt til 17 000. Det tilsvarer en vekst på 48 prosent gjennom året.
  I 2018 ble fem utgaver av Adresseavisen, alle på røddager, utgitt kun som e-avis.


  Legg til i min rapport

  Foto

  I 2018 jobbet fotoavdelingen mye med å kunne presentere det visuelle innholdet vårt best mulig for de som bruker oss på adressa.no. Dette har vi gjort i samarbeid med våre dyktige kolleger på utviklingsdesken.

  Avdelingen jobber fortsatt mest med stillbilder, men i 2018 har vi også hatt flere større livesendinger med gode seertall. Å dekke større hendelser, sport og nyheter direkte med levende bilder blir stadig viktigere for et mediehus som Adresseavisen.
  Det jobbes også med å utvikle videoformat som passer inn i vår journalistikk, dette vil vi jobbe videre med i 2019.
  Flere av medarbeiderne i avdelingen har mottatt både nasjonale og regionale priser for sitt arbeid det siste året, noe som viser at avdelingen holder et høyt faglig nivå.

  Adresseavisens foto- og tv avdeling har i 2018 levert stillbilder, video og livesendinger i samarbeid med de andre avdelingene i redaksjonen

  Årets beste bilder foto/video  Nye fjellski, bedre vinterkamuflasje og lyddempere. Det amerikanske marinekorpset mener at de har blitt bedre til å takle norske vinterforhold.
  FOTO: HÅVARD HAUGSETH JENSEN Se saken

   


  I dag skal Lena føde sitt fjerde barn. Det skal skje hjemme, med tolv personer til stede. Starten på et nytt liv.
  FOTO: MARIANN DYBDAHLSe saken

  Her gikk Odin i Trondheim. Odin Hagen Jacobsen ble meldt savnet etter en bytur i Trondheim i november 2018. Basert på opplysningene om hans bevegelser laget vi denne videoen ved bruk av Trondheim kommunes 3D kart.
  VIDEO: ESPEN BAKKEN Se saken

   
  «Trident Juncture»: Vi sendte direkte fra øvelsen «Battle of Oppdal» der Nato-styrkene trente i forbindelse med «Trident Juncture». Vi hadde flere team ute i felt og benyttet blant annet Skype for å direktestreame fra mobiltelfon inn i direktesendingen som varte i 4 timer. Se saken


  Her er bilder av flere forskjellige steder i Trondheim kommune. Kjenner du deg igjen? Vi gir noen hint. Svarene står til slutt.
  FOTO: RUNE PETTER NESS Se saken
  Hjelp! Vi stuper i 220 km/t rett ned mot jordene på Frosta. Vår journalist Ann-Iren Bævre ble med på akroflyging på Værnes. FOTO: RUNE PETTER NESS Se saken


  Legg til i min rapport

  Kommentar og debatt

  2018 har vært et spesielt år i norsk og trøndersk politikk. Metoo, Trond Giskes avgang som nestleder, Aps krise i Trondheim og etterdønningene etter Kystad-saken har fått mye oppmerksomhet. Her har Adresseavisen spilt en viktig rolle både som regionavis, men også som en fortolker av trøndersk politikk nasjonalt. Her har vi et spesielt ansvar for å belyse sakene fra flere sider.

  KrFs veivalg er en annen politisk sak vi har fulgt tett. Mange politiske skandaler har gjort at man har skrevet mye om spillet og litt for lite om politikkens innhold. Det er en utfordring i en tid med færre ressurser og det er alltid en fare for å gi et skjevt bilde av politikken. Vi har fortsatt å prioritere lokale og regionale saker som få andre skriver om. En konsekvens av dette er at vi skriver mindre om internasjonal politikk. Særlig viktig for oss er det å prioritere lokale og regionale tema på lederplass.

  Folkemøte om utbygging i eplehager. Politikerne møtte folket i kunnskapssenteret. Foto: Terje Svaan

   


  Politikk og byutvikling er sentrale tema for oss. Byutvikling opptar Trondheims befolkning, og vi mener vi har en viktig rolle i å få fram ulike synspunkter og vise fram konsekvensene av politiske vedtak. NTNUs rolle, metrobuss, campusutbygging, oppfølging av kommunereformen og sammenslåingen av Trøndelag har vært viktige regionale saker der vi har et spesielt ansvar. Vi er opptatt av å speile hele regionen, og har skrevet om by- og tettstedsutvikling i kommuner som Steinkjer, Stjørdal, Klæbu og Oppdal. Andre tema vi har viet mye oppmerksomhet, er språk og kultur. Dette er spesielt viktig i ei tid hvor avisene reduserer tradisjonell kulturdekning. Samtidig er vi opptatt av å treffe en bred gruppe av lesere og prioriterer å skrive om hverdagsliv, oppvekst, trafikk og andre saker som opptar folk i hverdagen.

  Vi har hatt godt gjennomslag i nasjonale medier og blir mye brukt i debatter og nyhetssendinger for å kommentere norsk politikk. Dette har lenge vært et uttalt mål for Adresseavisen.
  Vi jobber kontinuerlig med å bedre lesing av meningsstoffet digitalt. Dette handler både om temavalg, men også at kommentarstoff må spisses på en helt annen måte for å vekke interesse på nett. Vi har praktisert betalingsmur på storparten av lokalt meningsstoffet, men i 2018 har vi lagt flere kommentarer åpent ut på nett, særlig i saker der vi konkurrerer nasjonalt. Det er utfordrende å ha en streng betalingsmur da de fleste andre aviser vi sammenligner oss med legger ut menings- og debattstoff gratis.

  Kommentaravdelinga er opptatt av å teste nye formidlingsformer. Vi driver podkasten OmAdressert, der vi ukentlig diskuterer politikk, nyheter og kultur med gjester sett fra Midt-Norge. Politisk redaktør lager et ukentlig nyhetsbrev med aktuelle kommentarer og artikler, for å øke oppmerksomheten og bedre dialogen med leserne. Vi har gjennomført alt fra tradisjonelle folkemøter, til mindre pubsamtaler og nettmøter. Målet har vært å engasjere bredere enn de som tradisjonelt deltar på debattmøter. Det har vært et mål for oss å samarbeide med eksterne aktører på noen av arrangementene, som Studentersamfundet, NTNU, NRK, Trondhjem Bys Vel og Litteraturhuset. Avdelingen bidrar i betydelig grad med debattledelse, deltakelse i ulike panel og holder innlegg for eksterne. Her er etterspørselen langt større enn vi i dag har ressurser til å prioritere, og må si nei til mange henvendelser.

  Utvalgte kommentarer fra 2018:

  Debatt

  Adresseavisen har lyktes svært godt med å omstille debatt fra å være papirdrevet til å bli en digital vinner. Hver uke er debattinnlegg blant det mest leste på adressa.no. Også våre Ordet fritt-sider får svært gode tilbakemeldinger fra leserne. Arbeid med tekstene og tydelige vinklinger er en grunn til at vi lykkes. Aktiv bruk av sosiale medier gir debattsaker enda større gjennomslag. Samtidig forsøker vi å gi rom for smale og mindre tabloide tema, for eksempel har vi hatt et samarbeid om religionens plass i samfunnet.

  Et satsingsområde er å rekruttere nye stemmer til samfunnsdebatten. Vi har vært særlig på utkikk etter unge, kvinner og personer med minoritetsbakgrunn, som har vært underrepresentert i våre spalter. Det har vi lyktes godt med og det skyldes at vi har jobbet mye mer aktivt med å lete etter stemmer og oppfordre folk til å skrive. Vi har strammet inn praksisen med anonyme innlegg og jobber aktivt med å få debattantene til å stå fram med fullt navn.

  Det siste året har vi holdt mange kronikk- og skrivekurs for grupper som vil delta i samfunnsdebatten. Dette har vært alt fra skoleelever og studenter til byråkrater og forskere. Vi har hatt et spesielt samarbeid med områdeløft Saupstad og ungdomsrådet der som har resultert i to podkaster og flere innlegg.

  «Det er så mange med ulike bakgrunner på Kolstad. Det er en gave, da» sier Memet Emil Tavukcu, Meryem Dilek Keser og Meva Hazan Aydilek i denne første utgaven av podkasten SKUR. De sitter i Saupstad/Kolstad ungdomsråd og stiller spørsmål som: Hva er det å være norsk? Hvordan ser folk fra andre bydeler på oss som bor på Kolstad? Og hvordan er vi egentlig? Podkasten er et samarbeid mellom ungdomsrådet, Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.
  Legg til i min rapport

  Nyhet

  Nyhetsjournalister, kulturjournalister, økonomijournalister og byjournalister i samme avdeling – blir det noe bra, da? Det er hva den nye Nyhetsavdelingen i Adresseavisen forsøker å finne svaret på. På en helt vanlig hverdag kan vi dekke alt fra rekordstort snøfall og Håkon Blekens 90-års dag til fiskeoppdrett i Namdal og mystiske forsvinninger.

  Selv om journalistene altså dekker en rekke tema, er det også viktige fellesnevnere. Journalistisk arbeidsmetode og etikk, naturligvis. Men en like stor fellesnevner for avdelingen er digital utvikling. Hvordan sørger vi for at journalistikken vår får digital kraft? Hvordan tilpasser vi sakene til lesernes digitale mønstre? Hva kjennetegner titlene leserne liker? Et viktig virkemiddel er analyse. Vi jobber hardt med å forstå hvorfor en sak ble mye (eller noen ganger lite) lest. Kunsten er å umiddelbart sørge for at det vi har lært fra forrige sak fører til at neste sak blir litt bedre enn den ellers ville vært. Andre virkemiddel er ambisiøse mål og en prioritering i tråd med disse. Slik bygger vi en digital kompetanse som ikke bare gir svært gode resultater, men som også viser seg i form av en kultur preget av kompetansedeling og innovasjon.

   

  Odin-saken

  Den tragiske forsvinningen til en 18-åring fra Skaun ble en av de sakene vi jobbet aller mest med på tampen av 2018. Blant annet avdekket vi at det var store hull i politiets gjennomgang av overvåkingsvideoer. Saken vekket svært stor interesse, og en av artiklene var den mest leste Pluss-saken på adressa.no noen gang.

  Les sakene

  Trøndere i verden

  I en stadig tettere sammenkoblet verden er det slett ikke gitt at du bor der du ble født. I serien Trøndere i verden møter vi trøndere som har bosatt seg helt andre steder enn Trøndelag, samtidig som vi gjennom personen vi møter lærer mer om landet og stedet der de bor.

  Les sakene

   

   
  Trident Juncture

  Høsten 2018 ble en av tidenes største Nato-øvelser arrangert i Midt-Norge. Gjennom en stor dekning satte vi søkelys på den sikkerhetspolitiske situasjonen, moderne krigføring og selve øvelsen. Avdelingen besitter stor multimedial kompetanse, og sendte direkte tv fra øvelsens høydepunkter; Invasjonen på Byneset og Slaget om Oppdal.

  Les om «Slaget om Oppdal»

   

  Luktmysteriet i Trondheim

  Nyhetsavdelingen skal være fremst på utforskning av nye digitale publiseringsmåter. Da en mystisk lukt i Trondheim muligens kunne spores til bunnen av Kanalen, tok vi i bruk undervannsdroner og sendte direkte fra utforskningen av kanalbunnen. I samme sak har også et digitalt kart der leserne kan avmerke luktobservasjoner gitt nye spor, blant annet at lukten er mest merkbar på tirsdager. Likevel er luktkilden ikke avdekket, slik at vi tar med oss mysteriet inn i 2019. Les saken om søket med undervannsdrone

      


  Trøndersk samferdsel

  Moderne journalistikk er to-veis. Den handler ikke bare om hva vi som journalister vil formidle til leserne, men også om å lytte til hva leserne ønsker at vi skal bruke journalistikken til. Et av områdene Nyhet har identifisert som underdekket i forhold til lesernes behov, er utviklingen i samferdsel – særlig innenfor vei. Derfor satser vi systematisk på nyheter om temaet.

  Les saken

   
  Været

  «Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det», skal forfatteren Charles Dudley Warner ha uttalt en gang. Selv om vi dessverre heller ikke får gjort noe med det, kan vi bekrefte at «alle» snakker om været, og også leser om det. I 2018 er flere av de mest leste sakene nettopp værsaker. Kraftige snøfall, kuldeperioder,sol og værrekorder.

  Å snakke om været blir ofte sett på som noe trivielt. Men det er mer enn som så. Vær skaper muligheter, og vær skaper problemer. At man må planlegge etter været, gjelder ikke bare når man skal på fjelltur. Aller best merker man det når været blir ekstremt. Vår oppgave i slike tilfeller er å følge opp konsekvensene av været. Enten det er stengte veier, innstilte fly, ferjer og hurtigbåter, eller ødeleggelser, har vi både et informasjonsoppdrag og et ønske om å vise konsekvensene for dem som blir rammet. I fjor var ekstremværet Cora noe som opptok våre lesere, og som også fikk konsekvenser for flere i mange dager etter uværet var over.

  Legg til i min rapport

  Kultur

  Midt-Norge har et yrende kulturliv hele året, men aller travlest er det på sommeren. Våre anmeldere og kulturjournalister har jobbet det remmer og tøy kan holde for å formidle opplevelsene.

  Vi satset spesielt på Vestfrontmøtet – for å bringe samfunnsperspektivet i Olavsfestdagene fram til leserne. Dette ga knallsterke saker om bl.a. overgrep i religionens navn og situasjonen for dissidenter i islamske stater. Samme festival ga oss også muligheten til å snakke med Sigvart Dagsland etter bilulykken. En av sommerens mest leste pluss-saker.
  Spelet om Heilag Olav på Stiklestad slet med besøket og ble forbigått av Elden og Slaget på Testiklestad i antall solge billetter. Vår anmelder mente også at Spelet var overmodent for endring og ga terningkast tre.


   

  Storkonsertene var sommerens mest populære saker fra kultur. Trondheim Rocks og Festningen var nykommere på hver side av sommeren, mens Steinkjerfestivalen, Pstereo og Sverrsborgkonsertene var storsatsingene midtsommers. På Dahlstomta i Trondheim samlet 36 000 (2x18000) mennesker seg over to dager. Anmeldelsene fra festivalen og folkelivsreportasjene ga faglig dekning og en god speiling av en stor folkefest. Astrid S debuterte som headliner på festival i Trøndelag i Steinkjer og vi fulgte tett. På Pstereo var det skandalekonserten til Lill Pump og et historisk kobbel med terningkastseks-konserter som vil bli husket. Sekser til Aurora, Cezinando og Thåström. Sverresborg med sine fire storkonserter var et annet høydepunkt.   

  Også innen matkultur har det vært flere saker å ta tak i gjennom 2018. Michelin hadde gjennom året besøk på flere restauranter i byen, og spenningen inn i 2019 er om en eller flere kan få byens første Michelin-stjerne. Bak restaurantene ligger ofte kortreiste, trønderske råvarer, noe som også har fått oppmerksomhet gjennom året.
  Vi har også gjort nybrottsarbeid i serien vår om Armfeldts mislykkede felttog gjennom Trøndelag, som hadde 300-årsjubileum i 2018.
  Like før jul publiserte vi vår 3D-presentasjon av felttoget, der leseren får navigere gjennom geografien i Trøndelag og følge Karolinernes dødsmars gjennom landsdelen.


  Legg til i min rapport

  Næringsliv og byutvikling

  Regionens næringsliv er sammensatt. Sjømatnæringen ser ut til å bli viktigere og viktigere for regionen. I et år der blant annet Salmar økte sin markedsverdi med 83 prosent, investerte blant annet de og Midt-Norsk Havbruk enorme summer i nye merder som skal ta næringen videre. En annen kystrelatert næring er oljebransjen, som fortsatt står sterkt i regionen. I august kom blant annet nyheten om at oljeselskapet Okea i Trondheim øker antallet ansatte fra 26 til oppunder 200.
  Det har også vært negative sider ved næringslivet som har blitt avdekket gjennom året. Adresseavisen har blant annet fulgt rettssaken mot eierne i Prora-systemet, som fikk sin dom i løpet av fjoråret. Arbeidslivskriminalitetsgruppa har også fortsatt sine tilsyn, og avdekket flere tilfeller av grove overtramp. Avisen avdekket også at en av Trondheims største eiendomsinvestorer var under etterforskning av politiet.
  Flere av regionens kommuner er i vekst, og dette gjelder også i Trondheim. Her har konfliktnivået til tider vært høyt, både i store utbyggingssaker, men like mye i fortettingssaker. Det er spesielt problematisk når fortetting foregår i etablerte boligstrøk, der naboforhold virkelig kan bli satt på prøve. En byggesak er et veldig komplekst område, noe som har blitt klart gjennom flere av våre artikler gjennom fjoråret. I løpet av høsten vedtok også bygningsrådet i Trondheim at det skal tas mer hensyn til naboene når det skal fortettes.


  Midtbyen har også hatt et turbulent år. Debatten har blant annet rast om parkeringsplasser, omlegging av kjøremønster og ombygging av Torget. Alle disse faktorene har blitt spilt inn som mulige forklaringer på at handelen i Midtbyen har hatt utfordringer. Mens noen vurderer fremtiden i sentrum, har andre forlatt Midtbyen. Men historien er langt fra ensidig negativ, og flere handelsbedrifter har også økt omsetningen og satset på nye konsepter.


  Legg til i min rapport

  Dagsorden

  2018 ble nok et hektisk år for de som dekker politikk og samfunnsliv. Dramatiske nyheter, politiske jordskjelv og problemer i skole og eldreomsorg preget året.

  Allerede 1. januar dro en stor delegasjon ned til Oslo for å dekke krisemøte i sentralstyret i Ap etter flere varsler mot nestleder Trond Giske. 7. januar trekker Giske seg etter et massivt press fra ledelsen i Ap og stadige varsler som omtales i mediene. For Adresseavisen ble det viktig å dekke konsekvensen av avgangen til Aps ubestridte ener i Trøndelag. Sentralstyret behandlet Giske-saken 2. januar – mellom all dramatikken på Youngstorget leverte Adressa saken:
  Giske-leirens krisestrategi  De trønderske Ap-kildene jobbet for å holde Giske inne i Ap-varmen, men 23. januar konkluderte partiet med at Giske har brutt interne etiske regler for seksuell trakassering og to dager etter innser trønderne at slaget er tapt.
  Les saken

  Trond Giskes fall og konsekvensene i Trøndelag har vært årets største sak for politikkavdelingen. Saken er stor i seg selv og har ført til stor uro i Ap i Norge og Trøndelag. Fylkesårsmøtet og lederkabalen i Trøndelag Ap ble ekstra betent og vanskelig.
  Sakene om Trond Giske

  Jordskjelvet i Ap ved årsskiftet varslet om et usedvanlig år for trønderske toppolitikere.
  Allerede 17. januar, ved oppløpet i regjeringsforhandlingene i den utvidete Solberg-regjeringen, sprakk saken rundt Trine Skei Grandes oppførsel i et bryllup i Trøndelag i 2008. Etter rykter i sosiale medier og omtale i Resett.no gikk Venstre-lederen ut i Aftenposten og Adresseavisen: - Jeg er ingen overgriper.
  Les saken

  I januar jobbet Adresseavisen med to store gravesaker:

  Først ut var «Møllenberg til leie».
  «Den vernede trehusbebyggelsen på Møllenberg forfaller på grunn av hyblifisering.» Denne påstanden var fremmet en rekke ganger gjennom mange år. Men stemmer det? Gjennom en bredt anlagt artikkelserie med nyskapende presentasjon og datagrunnlag belyste avisen forhold ved eiendomsmarkedet i Trondheim som ikke har vært kjent tidligere. Halvparten av de som eier boliger på Møllenberg bor der ikke selv. Avdekkingen har ført til stort folkelig og politisk engasjement og lovendring er nylig foreslått i bystyret. Les den første hovedsaken og alle de andre Møllenbergsakene  Neste store opprulling var SIVA-saken. Adresseavisen avslørte at SIVA mottok 13 varsler før direktøren måtte gå av. Videre avslørte journalistene problematiske kontrakter knyttet til direktøren og en svært lukrativ sluttavtale.
  Les den første hovedsaken og alle de andre SIVA-sakene  I løpet av våren kom en ny trøndersk skandale. I kjølvannet av #Metoo kom det fram at Liv Signe Navarsete to år tidligere hadde mottatt en slibrig messenger-melding fra kontoen til en partifelle som da var på hyttetur i Storlien sammen med flere sentrale Sp-politikere. Deriblant Ola Borten Moe. En intens jakt på hvem som forfattet meldingen førte ikke fram. 

  Borten Moe gikk midlertidig av som nestleder, men inntrådte igjen en stund senere.  #Metoo var et stort tidsskille globalt sett i 2017 og 2018. I kjølvannet av de store avsløringene rundt politikere og samfunnstopper kom flere historier fram i lyset. Adresseavisen fikk unikt innsyn i en 16 år gammel jentes dagbok. Jenta er snart 40 når Adresseavisen snakker med henne i 2018, men vi møter 16-åringen i et kjærlighetsforhold med en langt eldre leder i sitt ungdomsparti, gjennom dagboken jenta skrev.
  Saken ble fortalt med digitale fortellerteknikker 


  Å følge med i omsorgssektoren med et kritisk blikk er en av pressens viktigste oppgaver. Det ansvarliggjør både enhetene og politikerne som gir rammebetingelsene. I løpet av 2018 brakte Adresseavisen flere saker der helsevesenet eller eldreomsorgen ikke strakk til. Munkvoll-saken var en alvorlig sak med fatalt utfall, der etterspillet fikk en politisk dimensjon. En 92 år gammel pasient døde etter en overdose beroligende medikamenter. Sykehjemslegen sa opp jobben ved eldresenteret etter denne saken på grunn av det hen mente var umulige arbeidsforhold.
  Les saken  Sommerens nasjonale mediebombe var fiskeriminister Per Sandbergs Iran-tur med sin nye samboer Bahareh Letnes (28). Etter avsløringen i VG og flere dager med intense orkan: Kjæresteparet snakker ut i Adresseavisen: - Det at jeg blir kalt spion, er ren rasisme.
   
  Les saken 

  Saken endte med at Sandberg gikk av som minister etter å ha brutt med regjeringens sikkerhetsregler.  Sommerens store sak i Trondheim, Kystad-avhørene, startet i februar med henleggelsen av Økokrim-saken mot Rune Olsø (Ap). Etter ett års etterforskning ble saken henlagt på bevisets stilling. I henleggelsespapirene kommer det fram nye opplysninger om kontakten mellom den inhabile Rune Olsø og hans partifelle og gruppeleder i Ap, Geir Waage, i Kystad-saken. 

  Kontakten mot Ap-politikere fra Olsø i Grønn Strek-saken kom på bordet.
  Dette sendte sjokkbølger gjennom Ap i Trondheim. Det ansporet også journalistene til å søke om fullt innsyn i etterforskningen av topp-politikerne Waage og Olsø. Etter innsynsavslag fra Økokrim kom en historisk seier for journalistikken og jakten på innsyn i viktige saker.
  Riksadvokaten overprøvde Økokrim og ga Adresseavisen innsyn i avhørene og vedleggene.
  Dermed kunne man fortelle langt mer om topp-politikernes handlinger og avtaler i sakskomplekset knyttet til den avgjørende Grønn Strek-saken om utbyggingsområder i Trondheim. Blant annet hvor mye av Trondheims utbyggingspolitikk som i det stille var ført i pennen av en politiker som hadde meldt seg inhabil.

  Ap-toppene hadde også endret forklaring underveis.
  Resultatet av denne avsløringen er svært omfattende og preger fortsatt politikken i Trondheim. De mest involverte politikerne stiller ikke til valg i 2019. Kommunen har vedtatt lobbyregister. Kommunen har bestemt at Grønn Strek må behandles på nytt.
  Adresseavisen vant Skup-diplom for sakene fra 2017 om Kystad-avtalen.
  Metoderapporten kan leses her.  «Alvorlig voldshendelse i Trondheim sentrum». Nyhetsmeldingen utløste full alarm i redaksjonen. Nyhetsjournalister rykket ut og fortalte rystende vitnebeskrivelser. Nyheten ble raskt dobbeltdrap på tenåringer i Trondheim sentrum. Antatt gjerningsperson skutt i beinet og tatt på Trondheim Sentralstasjon. Begge de drepte var kommet til Norge som enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan. Antatt gjerningsmann var også tenåring fra Afghanistan. For Dagsorden ble det helt avgjørende å fortelle hvordan dette kunne skje. Og fortelle historien til de to som endte livet på tragisk vis mens de ennå delvis var under omsorg fra det offentlige.
  Hvordan innvandrermiljøet opplever det som skjedde, ble belyst i en lengre feature halvannen uke etter tragedien.
  De to drepte hadde sine unike historier:
  Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17).
  Saken fikk tidlig en politisk dimensjon. Adresseavisen ledet an i denne dekningen.
  Aller mest ressurser la avdelingen ned i å finne ut hvordan dette kunne skje. Det kom som lyn fra klar himmel, uttalte omsorgsapparatet i Trondheim. Den drapstiltalte tenåringens miljø på Sørlandet kunne fortelle en annen historie. Store bekymringer for ungdommens helsetilstand hadde ikke nådd fram til Trondheim kommune når tenåringen ble overført til sin nye adresse i Prinsens gate.
  Vennen om dobbeltdrapssiktede: - Han forandret seg i sommer
  Denne avsløringen ble viktig i forståelsen av tragedien. Avisen fulgte opp med å kreve innsyn i avviksmeldingene i omsorgsenheten som har tilsyn med enslige mindreårige flyktninger i Trondheim. I tillegg fikk journalistene innsyn i en politirapport om denne gruppen og hentet ut varsel fra fem storkommuner som mener flyktningbarna blir sykere av livsvilkårene de får i Norge. Dette ble en av høstens store nyhetsreportasjer: I skyggen av et dobbeltdrap  FNs klimarapport som kom i oktober var sjokkerende lesning. I etterkant av rapporten intensiverte avisen sin klimasatsing vesentlig. Magasinreportasjer, nyhetssaker og bred dekning av klimatoppmøtet i Katowice bidro til å sette saken på dagsorden i Trøndelag. Vi grillet de viktigste politikerne på Stortinget.
  Avisen startet en flyreisedebatt.
  I Katowice var alle toppnavnene i klimaforskningen. En av dem hadde en sterk advarsel til Norge.

  Ungdomsskolene i Trondheim ble rystet av flere alvorlige voldshendelser i året som gikk. Kommunens egne tall viser en markant økning i vold. På en skole i Trondheim måtte en elev legges i bakken etter å ha truet med kniv.
  Flere og flere meldinger om ildspåsettelser og voldshendelser kom etter hvert inn til redaksjonen, og de var stadig oftere knyttet til Rosenborg skole. Avisen har høy terskel for å identifisere skolene som opplever problematiske hendelser – dette for å motvirke stigmatisering og eksponering av ungdom i en sårbar situasjon. Etter hvert ble det klart at problemene ved Rosenborg skole var av en slik art at en bred og åpen dekning av saken var nødvendig. Kommunen ba til slutt politiet om hjelp for å holde skolen trygg. Flere ungdommer fikk forbud mot å oppholde seg på skolen.
  Volden, mobbingen og ildspåsettelsene ble et stort problem for skolen og kommunen og ble naturlig nok dekket tett av vår skolereporter:
  Alle sakene om Rosenborg skole  Helt på tampen av året startet Dagsorden-avdelingen opprullingen av en krimsak der en trøndersk forretningsmann er siktet for å ha sett et overgrep mot en 12 år gammel filippinsk jente direkteoverført til mannens pc. Ofrene i krimsaken befinner seg på den andre siden av jorda, og Adresseavisen oppsøkte Filippinene og kunne avdekke et gedigent samfunnsproblem. UNICEF mener så mange som 10 000 barn utsettes for direktesendte overgrep. Hver dag. Dokumentaren «Barna vi sletter» ble den store satsingen i desember 2018 og januar 2019. Nettdokumentarens lesertall ble rekordhøye. Les hele dokumentaren her


  Legg til i min rapport

  Sportsåret 2018

  OL i Sør-Korea
  Sporten, sammen med fotoavdelingen, leverte en god og bred dekning av de trønderske utøvernes prestasjoner i OL i Sør-Korea. Marit Bjørgen ble tidenes vinterolympier og Johannes Høsflot Klæbo ble tidenes yngste vinner av et langrennsgull i OL.

  Les sakene:

  I dag ble hun historisk. Her er samtlige av Marit Bjørgens OL-medaljer
  Send din gratulasjon til Marit Bjørgen
  Alt stemte da Bjørgen ble historisk: – Det er litt vanskelig å skjønne det
  Johannes Høsflot Klæbo: – OL-gullet vil forandre mye
  Kommentator Birger Løfaldli: «Vi aner ikke hva som vil bli konsekvensene av det han har oppnådd»
  455.000 innbyggere – verdens 15. mestvinnende «nasjon» i vinter-OL gjennom tidene: Her er Trøndelags 109 OL-medaljer  Direktesending av RBK-kampene
  Før sesongstart satset sporten på å streame treningskampene til RBK. Det ble populært blant leserne og er blant Adresseavisens mest solgte saker i 2018.  Rasmus&Saga
  Rasmus&Saga er sportens podcast som tar leserne med på innsiden av Rosenborg. I løpet av året har sporten også hatt flere liveinnspillinger av podkasten.  Cupfinalehelga i Oslo
  Rosenborg vant cupgull, og sporten dekket hele cupfinalehelga i Oslo. Sporten dekket både det sportslige og feiringen av enda en tittel til RBK. Det ble tatt i bruk ulike fortellermåter gjennom dekningen, blant annet lyd, tv og direkterapportering.
  Her kan du lese noen av sakene:

  Keeper-magi og dansk trippel da RBK ble mestere igjen
  Kommentator Birger Løfaldli: «André Hansen har aldri vært så viktig for RBK som nå»
  Se opptak av Cupfinalefesten i Oslo
  Rasmus&Saga: Røde kort og "blodkjeft" fra Eggen: Hulsker og Derek før cupfinalen
  Livestudio: RBK-Strømsgodset  Bendtner-rettsaken
  Nicklas Bendtner slo ned en taxisjåfør i København og måtte derfor møte i retten. Sporten var til stede under rettssaken i København. Les sakene:
  Livestudio: Bendtner-rettssaken i København
  Kommentator Birger Løfaldli: Kan RBK leve med en voldsdømt Bendtner? Svaret er ja  Tour de Ski
  Adresseavisen hadde en bred dekning av Tour de Ski, med både reportasjer, nyhetssaker, tv-innslag og kommentarer. Les sakene:

  Slik er Klæbos Tour de Ski-plan
  Om sprintløypa i Val Mustair
  Norges holdning er ødeleggende for Tour de Ski  Trondheims VM-nei
  Trondheim ønsket Ski-VM, men FIS-toppene sa nei. Sporten dekket saken, både før avgjørelsen ble tatt, var til stede på FIS-kongressen og fulgte i etterkant opp hva dette betydde for Trondheims sjanser til å få VM.
  Les sakene:

  Direktesending: Nå avgjøres det om Trondheim får ski-VM
  Trondheim gjør nytt forsøk på å få ski-VM
  Anbefaler å bygge hoppbakke i Trondheim før VM-avklaring
  Langt nede etter at VM glapp for Trondheim: – Jeg er veldig, veldig skuffet  Trener-sparkingen
  Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk i juli sparken som RBK-trenere. Sporten har fulgt prosessen med å finne RBKs neste trener og konflikten mellom Ingebrigtsen/Hoftun og RBK tett. Les sakene:

  Ingebrigtsen snakker ut: Tar et kraftig oppgjør med måten han ble sparket på
  Kommentator Birger Løfaldli: Han gjenreiste RBK, men til slutt stanset utviklingen
  Rosenborgs trenervikar ble spurt om å steppe inn torsdag morgen
  Bekreftet: Her er Rosenborgs nye trenerduo


  Legg til i min rapport

  Ukeadressa

  Papirversjonen av Ukeadressa gjennomgikk ingen større endringer i 2018, men vi har hatt enda mer fokus på å nå leserne digitalt med magasinstoffet vårt. Først og fremst handler det om å få vist fram hovedreportasjen og portrettet, men også de faste spaltene har fått et løft ved at de nå er samlet i søkbare kategorier. Det gjelder blant annet Kjøkkenveien, På Benken, Før og nå og Portrettet.


  Portrettene er en av Ukeadressas faste hovedstolper. 

  Nærheten til den portretterte, samtalens forløp og formuleringer som gjerne er til å tygge på og kose seg med, gjør at Ukeadressas portretter er blant landets aller beste. Gjerne uærbødige, men alltid også med kjærlighet og respekt, møter vi mennesker som har interesse for trønderske lesere.
  I 2018 har vi dreid blikket mer mot lokale skikkelser når vi leter etter aktuelle portrettkandidater, og vi ser på tallene at leserne er godt fornøyde med det. Vi er opptatt av å få til en lik andel kvinner og menn, og etterstreber en mest mulig variert forsamling mennesker, fra alle samfunnsområder.
  Vi har møtt etablerte kjendiser som skidronning og Årets trønder Marit Bjørgen, Klaus Sonstad, Berit Rian, «den nye ladejarlen» Steffen Iversen, men også yngre, nye fjes, som nett-detektiven Mia Landsem, Astrid Smedplass, VG-TVs Morten Hegseth og det internasjonale stjerneskuddet Matoma.
  Men vi har også nasjonale navn, fortrinnsvis om de har en form for tilknytning til landsdelen, som Ane Dahl Torp, da hun var trøndersk trener i NRK-serien Bortebane, og selvsagt Liv Ullmann, da hun fylte 80 år i desember.

  Den digitale lesingen av magasinstoffet har fortsatt å øke gjennom 2018. Gjennomsnittlig lesetid på portrettene våre er godt over fire minutter, ofte over fem, noe som viser at de som leser er svært godt fornøyde med kvaliteten på portrettene. Stadig oftere er det flere enn 10 000 pluss-lesere, og antall salg tar seg også opp.

  Ukeadressa-redaksjonen er i løpet av året blitt del av en større avdeling. Ett av målene med å slå magasinavdelingen sammen med samfunnsavdelingen var å legge featurejournalistikken tettere opp mot det løpende nyhetsbildet. Det har blant annet resultert i reportasjene «Byen etterpå» og «I skyggen av et dobbeltdrap», etter dobbeltdrapet i september og «Tatt av vinden» om vindmølleutbyggingen på Fosen. I tillegg har flere av de større satsingene fra den tidligere samfunnsavdelingen, som «Barna vi sletter», om direktesendte overgrep av barn på Filippinene m fl, blitt presentert i Ukeadressa på papir parallelt med lanseringen på adressa.no.
  Magasinformatet egner seg godt til nære møter med mennesker som har vært gjennom krevende situasjoner. I 2018 har vi hatt flere minneverdige reportasjer med mennesker som har latt leserne ta del i sine historier.  - Jeg har vært i en slags krig
  Da Kristin Denstad Slotterøy fikk kreft som 30-åring, advarte legen mot at det kunne bli vanskelig å få egne barn. – En lettelse, tenkte Kristin.
  Da cellegiften begynte å virke og kjæresten Stian barberte håret hun hadde spart til sommerbryllupet, førte heller ikke det til noen krisestemning på badet. Kristin hadde vært skinhead før, da hun vanket på Uffa-huset i 15-årsalderen. Men da kreftbehandlingen var over, ble hun redd. Livredd.
  Les saken  Livet etter Rakavan
  Ett år etter at BI-studenten Rakavan Jeevaharan (20) forsvant på vei hjem fra en fest i Trondheim møtte vi familien og vennene hans. De fortalte om hvordan livet fortoner seg når familiens midtpunkt og bestevennen brått er borte.
  Les saken

  Begge ble født som gutter. Nå har Siri og Kristin funnet seg selv.
  Og hverandre. Les saken  Et samarbeid mellom Ukeadressa, fotograf Mariann Dybdahl (som tok initiativet) og utviklingsavdelingen resulterte i to sterke, og svært visuelle reportasjer. Omfattende forarbeid og et fint tillitsforhold til kildene var en forutsetning for at reportasjene kunne realiseres og ble så gode. I den første fikk vi være tett på noe så sjeldent som en hjemmefødsel. Les saken
  Reportasjen førte til en heftig debatt om fenomenet hjemmefødsel på nyhetssidene og debattspaltene.

  Den andre reportasjen var ikke mindre krevende. Vårt team var med kommunens trygghetspatrulje på nattevakt. Les saken  Å være tilstede i deler av samfunnet vi/leserne normalt ikke har tilgang til, åpne rom som normalt er lukket, er alltid verd å strebe etter. På sensommeren var vi med på sommerfest på lukket avdeling på Østmarka, og ble kjent med pasienter som har hørt dusjen snakke eller ikke kjenner sitt eget ansikt igjen i speilet. Reportasjen gjør pasientene til mennesker det går an å forstå.
  Les saken  Mot slutten av året møtte vi Håvard Lystad som overlevde brannen på bilopphuggeriet på Øysand i 2015. I reportasjen «Men livet gikk videre» gjennomlever vi de dramatiske minuttene da kroppen hans tok fyr idet han forsøkte å begrense brannens omfang og tiden etterpå, med uforståelige smerter og utallige operasjoner. Les saken
  51 salg, over fem minutters lesetid og over 25 000 lesere på Pluss.

  Men innimellom vil vi bare på tur, ut på reportasjereise, se hva som dukker opp på veien. Som da Åge Winge og Håvard Jensen satte seg fore å beskrive livet langs E6 og vi endte opp på tunet hos Odd Reitan i Soknedal, eller da vi dro til Klæbu, «Vår nye bydel», i forkant av sammenslåingen av Trondheim og Klæbu kommune, og blant mange andre overraskelser snublet over en mann som hadde bygget sin egen katedral med rester fra oppussingen av Nidarosdomen.
  Når vi planlegger en Ukeadressa-utgave prøver vi vanligvis å gjøre magasinet mest mulig variert. Det skal helst være noe å finne for alle. Å vie et helt magasin til ett menneske, er derfor ikke en nærliggende tanke. 9. januar fylte kunstneren Håkon Bleken 90 år, og vi gjorde et unntak.  Spesialutgaven fikk mye oppmerksomhet og vakte oppsikt også utenfor vårt nedslagsfelt. Tom Egil Hverven, Bleken-biograf og hovedanmelder i Klassekampen tvitret at «Adresseavisens bilag om og med Håkon Bleken må være noe av det fineste som er laget om norsk samtidskunst av en norsk avis». I den påfølgende uken lagde Morgenbladet sak på historien om Grå-Tom og Galleri Brandstrup i Oslo tok kontakt og ba om å få tilsendt så mange eksemplarer vi kunne avse.
  Kvaliteten på spesialmagasinet, både estetisk og innholdsmessig, ble så god at flere har snakket om at det står igjen som et oppslagsverk, vel verd å ta vare på. Alle sakene i magasinet ble selvsagt også publisert digitalt, men vi mener denne spesialutgaven av Ukeadressa også viser at papir som publiseringsplattform kan ha en egen funksjon og styrke. Og for de 90 heldige som fikk et av eksemplarene Håkon Bleken selv signerte før utsendelse fra trykkeriet på Heimdal, tør vi påstå at denne lørdagens Ukeadressa ble ekstra minneverdig.


  Legg til i min rapport

  Mest leste saker adressa.no 2018

  Mest lest og lengst lest på adressa.no i 2018

  Saker åpne for alle

  1. To tenåringer drept i Trondheim sentrum – 254 112 sidevisninger
  2. Politiet går ut med navn og bilde på savnet mann – 245 808 sidevisninger
  3. MC-fører døde i ulykke på E6 – 177 899 sidevisninger
  4. VM-studio: Få siste nytt fra fotball-VM – 171 444 sidevisninger
  5. Ung mann omkom i ulykke på E6 i Melhus – 159 952 sidevisninger

  Pluss-saker

  1. Flere funn i Odin-saken – 52 979 sidevisninger
  2. De ubrukte brudekjolene – 58 543 sidevisninger
  3. Se video fra da Northug og skistjernene besøkte Kristiansand i sommer – 44 672 sidevisninger
  4. RBK – Valur – 43 127 sidevisninger
  5. Ingebrigtsen selger huset på Øya i Trondheim – 43 059 sidevisninger

   Sakene som utløste flest Pluss-abonnement

  1. Se målgangene fra Trondheim maraton 2018 – 80 abonnement
  2.  Se RBKs treningskamp direkte – 72 abonnement
  3.  Se RBKs første treningskamp – 66 abonnement
  4.  Ingebrigtsen snakker ut: Tar et kraftig oppgjør med måten han ble sparket på – 65 abonnement
  5.  Sjekk om du finner noen du kjenner – 50 abonnement

  Vi ønsker å gi dere gode leseropplevelser.
  Her er noen av sakene som ble lest i over 5 minutter:

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2018 har kompetanse vært en av satsingene i Adresseavisens redaksjonelle avdeling.

  I 2018 har kompetanse vært en av satsingene i Adresseavisens redaksjonelle avdeling.
  Redaksjonen har i 2018 jobbet videre med kompetanseprosjektet som ble satt i gang i 2017. Vi har hatt overordnet, avdelingsvise og individuelle kompetanseplaner, der hele redaksjonen har vært involvert i arbeidet.
  Den største satsingen i 2018 har vært kompetanseuka. I fjor høst (oktober) ble det satt av en hel uke til kompetansehevende tiltak. Alle medlemmer av redaksjonen fikk tilbud om å delta på tre hele dager med totalt 18 foredrag/kurs fra både interne og eksterne foredragsholdere. Temaene for dagene var tett knyttet opp mot vår redaksjonelle strategi og derfor viktig når det gjelder utvikling av redaksjonen som helhet. Her er noen eksempler på områder i journalistikken det ble undervist i:

  • Intervjuteknikk
  • Den gode historien
  • Tittelkurs
  • Kildepleie og kildearbeid
  • Hvordan lykkes med digital storytelling
  • Lyd i journalistikken
  • Presseetikk
  • Fotokurs
  • Innsyn og offentlighet
  • Lek med ord
  • Krim-kurs
  • Teknologitrender i mediebransjen

  Så er det verdt å merke seg at tilfredsheten med kompetanseuka var så stor at 92 prosent av medlemmene av redaksjonen ønsker lignende tiltak i 2019.
  Adresseavisen arrangerte også en fagdag for hele mediehuset i juni 2018. Dagen ble lagt opp med noen felles foredrag og deretter parallellsesjoner med mer spisset innhold for de ulike avdelingene, deriblant redaksjonen. Her ble det tatt opp temaer som medie- og teknologiutvikling, fortellende journalistikk, slik avslører vi fake news og hvordan nå yngre lesere.

  Redaksjonen har også vært representert på en rekke konferanser og kurs i løpet av 2018:

  • Hellkonferanse (50 stk.)
  • Skup (11 stk.)
  • Dataskup (4 stk.)
  • SNDS (2 stk.)
  • NxtMedia (12 stk.)
  • Mediedagene (6 stk.)
  • CCI Users Conference (2 stk.)

  Et viktig prinsipp i kompetansearbeidet i redaksjonen har vært kollegalæring. Mange i redaksjonen besitter en spisskompetanse på ulike områder i journalistikken som har vært etterspurt av kolleger. Derfor har vi forsøkt å koble sammen miljøer og personer.
  I tillegg har vi både hatt medlemmer av redaksjonen på IJ-kurs samt kjørt kurs internt hos oss i løpet av året. Det har vært blant annet kurs i journalist på skadested, kurs i intervjuteknikk, kurs Excel, fotokurs, etikk og publiseringsjus samt oppfølging av graveskolen som ble satt i gang i 2017.
  Det har også vært avviklet diverse inspirasjon- og læringsforedrag med eksterne og interne krefter som har vært spredt utover 2018.

  Lederutvikling
  Alle ledere i Adresseavisen er del av lederforumet som har to årlige samlinger og ulike former for informasjon, erfaringsdeling og faglig påfyll i møter/kurs mellom samlingene. Tema i 2018 har vært strategi og utvikling, hvordan lykkes med vårt lederskap, og metodikk for å utvikle og teste idéer med fordypning i design thinking. Vi har også kjørt enklere lederopplæring i personaloppfølging via e-læringskurs (oppstart og avslutning av medarbeidere + GDPR). Individuell lederveiledning er også startet opp, med kvartalsvise samtaler og oppfølging mellom etter behov.

  Praktikanter

  Det er viktig for Adresseavisen å være med på å utdanne fremtidige journalister, og hvert år har vi drøyt ti journaliststudenter i redaksjonen. Praktikantene kommer fra Høgskulen i Volda, Universitetet i Oslo, Universitetet i Nordland og Høyskolen Kristiania.


  Legg til i min rapport

  Priser

  Priser mottatt:

  Hellkonferansen – Den trønderske journalistprisen:

  Adresseavisen fikk i 2018 fem priser, blant annet hovedprisen «Den trønderske journalistprisen 2017». Denne fikk avisen for «Datakonvertittene».

  Prisene går til personer som bidrar til å øke bevisstheten om medias samfunnsoppdrag og verdien av god journalistikk blant publikum, journalister og redaktører i Trøndelag.

  Nyhetsjournalistikk:

  «Grenseløs» - Jonas A Vikan, Pål Solberg og Simen Granviken (vinner)

  Fotojournalistikk:


  «Hjertebarn» - Rune Petter Ness (vinner)

  «Haukvannet» - Morten Antonsen (hederlig omtale)  Featurejournalistikk:

  «Flukten fra Norge» - Kjerstin Rabås og Richard Sagen (vinner)

  Den trønderske journalistikkprisen 2017:

  «Datakonvertittene» - Jonas A Vikan, Kjerstin Rabås, Richard Sagen, Jonas Nilsson og Espen Bakken

  Den trønderske journalistprisen omtales her.


  Polarisprisen  Polarisprisene deles ut for god journalistikk og Adresseavisen gjorde storeslem i 2018. Avisens journalister og fotografer vant i kategoriene levende bilder, kommentar, foto, reportasje og nyhet for stor avis. En av dem, Jonas Alsaker Vikan, har vunnet med sine team for tredje år på rad - først for «Teppefall», deretter «Acem» og i år i kategoriene reportasje og nyhet for stor avis, med henholdsvis «Datakonvertittene» og «Grenseløs».

  Levende bilder:

  «Kikkhull» - Rune Petter Ness, Charlotte Sundberg og Jonas Nilsson (vinner)

  Kommentarprisen:

  «Kinesiske anbud i Nord-Trøndelag» - Morten Langfeldt Dahlback (vinner)  Fotoprisen:

  «Hjertebarn» - Rune Petter Ness (vinner)

  Reportasjeprisen:


  «Diagnose pårørende» - Hilde Østmoe, Mariann Dybdahl, Morten Antonsen og Therese Alice Sanne (hederlig omtale)

  «Datakonvertittene» - Jonas A Vikan, Kjerstin Rabås, Richard Sagen, Jonas Nilsson og Espen Bakken (vinner)

  Nyhetsprisen (stor avis):

  «Kystadavtalen» - Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen (hederlig omtale)

  «Grenseløs» - Jonas A Vikan, Pål Solberg og Simen Granviken (vinner)

  Polarisprisene omtales her


  SKUP  Adresseavisens journalister Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise fikk i år Skup-diplom for Kystad-saken. Gjennom omfattende kildejobbing, og ved å innhente og sammenligne ulike tidslinjer knyttet til forvaltning, politikk og økonomi avdekker journalistene tvilsomme koblinger mellom politikk og næringsinteresser i Trondheim kommune, skriver man i juryen sin begrunnelse.

  SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP skal inspirerende til undersøkende journalistikk og bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år premieres.

  Skup-prisene omtales her


  SNDS (Society for News Design Scandinavia)


  Adresseavisen vant flest digitale priser i den nordiske designkonkurransen med gull, sølv, bronse og en hovedpris for beste nyhetsdesign.
  Adresseavisens digitale designer Jonas Nilsson sto bak de prisvinnende løsningene. Prisen for beste detalj var en av hovedprisene, og det betyr at Adresseavisen har vunnet en av hovedprisene under utdelingen i fire år på rad.  Avisens digitale reportasje om de frivillige bak Ukerevyen på Samfundet vant både gull for beste tv-opplevelse og pris for beste detalj under prisutdelingen i København.
  TV-experience - UKA - Jonas Nilsson/Agne Ødegaard/Espen Bakken – Gull
  Best detail – UKA - Jonas Nilsson/Agne Ødegaard/Espen Bakken) - Spesialpris  Avisen fikk sølv i kategorien innovasjon for løsningen for å se alle målgangene i motbakkeløpet Trondheims Bratteste. Der man kan søke på navnet eller draktnummeret til deltakerne som slet seg til toppen av Gråkallen.

  Innovasjon - Trondheims bratteste / maraton - Jonas Nilsson/Agne Ødegaard - sølv

  Adresseavisen fikk også bronsemedalje i kategorien storytelling for prosjektet Datakonvertittene, som handlet om den etniske norske verdalingen som reiste til Syria for å bli med i terrorgruppen IS.

  Storytelling - Datakonvertittene - Jonas Nilsson - bronse

  I tillegg ble det bronse for beste nettdesign for adressa.no.

  SNDS-prisene omtales her


  European Newspaper Award  Adresseavisen vant prisen «Årets europeiske regionavis» i den årlige avisdesignkonkurransen for europeiske aviser som arrangeres av tyske Office for Newspaper Design. Juryen har vurdert design og konsept både på avisenes nettsted og i papirutgaven.

  «Alt i alt, både på trykk og på nettet, har Adresseavisen utviklet en attraktiv nyhetspakke til sine lesere», heter det i juryens begrunnelse for prisen i kategorien årets regionavis.

  Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby er glad for at mediehuset hevder seg i europeisk konkurranse fra i alt 182 ulike aviser i 25 land.

  – Det er kjempestas. Vi har flinke folk på design, både på digital presentasjon og i papiravisa. At juryen premierer summen av det vi gjør på flere plattformer, er ekstra artig, sier Husby.

  Prisen omtales her

  Legg til i min rapport

  Utmerkelser utdelt


  Olavsstatuetten deles ut til idrettsutøvere i verdensklasse: Johannes Høstflot Klæbo mottok statuetten for å ha levert en idrettsprestasjon av de virkelig sjeldne. Spesielt fremhevet var den fantastiske sprintoppvisning i OL i Pyeongchang. Han reiste hjem med tre gull fra OL, og senere kronet en fantastisk sesong med sammenlagtseier i verdenscupen og sprintcupen.

  Årets trønder 2017:
  Landslagstreneren Christian Berge for håndballgutta fikk flest stemmer av de fem kandidaten som var nominert. I 2017 imponerte han det norske folk ved å lede laget til et historisk sølv under verdensmesterskapet i Frankrike. Sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby, fremhevet at Berge er opptatt av å skape resultater, tenke langsiktig og bygge lag rundt seg.

   


  Adresseavisens Liv Ullmann-pris: Nidarosdomens jentekor vant Trøndelags største kulturpris. De trekkes fram av juryen for dets høye kunstneriske kvalitet, store musikalsk spennvidde og en varm samklang. Anita Brevik, dirigent for Nidarosdomens jentekor, beskriver det å være med i jentekoret er god musikalsk skole og et dannelsesprosjekt.
  Adresseavisens musikkstipend: Popartisten Jo Sverre Sande (26) ble tildelt årets musikkstipend. Jo Sverre har skrevet låter siden han var tolv år gammel og musikk har alltid vært en lidenskap. – Det beste musikken har gitt meg, er muligheten til å produsere musikk som gjør en forskjell, og det å lage tekster som treffer folk. Under nyttårskonserten sang Jo Sverre låten «Ka om», og han synger på rindalsdialekt.
  UtAwards: Adresseavisens faste kulturarrangement som arrangeres på nyåret. Her nomineres de beste folkene fra trøndersk kultur- og utelivet i regionen. Vinnere kåres gjennom leseravstemninger på adressa.no. Ut-Awards 2017 ble av avviklet på Byscenen og var åpent for publikum. De originale Tre Små Kinesere ble gjenforent og med drahjelp av Trondheimsolistene avsluttet de showet i et uendelig vakkert lite konsertsett.


  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1. Hvordan går utviklingen fra papir til nett? Hvordan jobber mediehuset med ulike kanaler for å nå flest mulig lesere. Hva betyr dette for de ulike produktene – papiravis og digitale kanaler?


  Leservanene har lenge vært i stor endring, og dette preget også fjoråret. Vi ser både en sterk forflytning fra papir til digitale plattformer, samt en forflytning digitalt fra store til små skjermer. Den viktigste hendelsen i denne bevegelsen er at mobiltelefonen i 2018 passerte papiravisa i flest daglige lesere. Det faktum at den aller minst skjermen har det største publikummet betyr mye for hvordan vi jobber med presentasjon av journalistikken vår. Men først og fremst handler det om hvordan vi prioriterer og organiserer arbeidet i redaksjonen. Vi har et uttalt mål om at innhold skal planlegges og tilrettelegges for digitale kanaler først. Men vi har også jobbet mye med å utnytte det digitale formatet til å skape ny journalistikk og nye måter å fortelle på. Digitale plattformer er tilrettelagt både for å skape mer engasjement og deltakelse blant våre lesere, samt at vi kan utvide fortellermåtene våre til å være noe mer enn tekst og bilder. Det beriker totalproduktet vårt på en helt annen måte enn tidligere.


  I 2018 økte vi antall abonnenter med 3,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Vi må tilbake til januar 2013 for å finne like mange abonnenter i Adresseavisen.


  Samtidig ser vi at den store veksten kommer på digitale abonnement. Vi har jobbet mye med å gjøre det digitale abonnementet så attraktivt som mulig. Først og fremst må vi utvikle godt innhold som folk er villige til å betale for, men det er også viktig å styrke produktet og brukeropplevelsen. I 2018 ser vi en sterk økning i lesingen av Pluss-saker samt at vi har en fin utvikling i hvor mange som aktivt bruker abonnementet sitt daglig.

  Samtidig søker vi nye kanaler for å nå ut med journalistikken vår. I fjor startet vi testing av både nyhetsoppdatering og våre podcaster på stemmestyrte enheter (Google Home) Dette gir oss tidlig innsikt i hvordan brukervanene utvikler seg.

  Summen komplettabonnenter (de som har inkludert papiravis) går fortsatt gradvis nedover, men papiravisa er fortsatt et svært viktig produkt for oss. Derfor jobber vi hardt med at papiravisa fortsatt skal være et attraktivt produkt. Digitalt har interessen for den redigerte versjonen av avisa, bare økt. E-avisen hadde kraftig vekst i 2018. Ved inngangen av året ble hver utgave lastet ned ca. 11 500 ganger. Ved årsslutt hadde tallet økt til 17 000. Det tilsvarer en vekst på 48 prosent gjennom året.

  2. Hvordan jobber man for å sikre jevn og høy lesing digitalt?

   
  Vi er så heldige å ha et stort antall trofaste lesere som oppsøker våre kanaler hver uke. Vi har en svært sterk posisjon som nyhetsleverandør, hvor fronten på adressa.no er stedet du oppsøker for å bli oppdatert på hva som skjer – sett fra Midt-Norge. 8 av 10 som leser våre artikler kommer via fronten på Adressa.no
  Hvor ofte og hvor lenge varierer fra bruker til bruker. Derfor er det viktig at vi, uansett når du besøker oss, fremstår fra vår beste side. Derfor jobber vi beinhardt hver dag med å forbedre vår journalistikk og måten vi løser og presenterer denne for leseren.
  Det er ingen tvil om at journalistikken vår har en direkte påvirkning på hva som leses og hvordan. Å treffe med riktig innhold over tid mener vi har bidratt til jevn lesing og besøk i våre kanaler – samtidig som vi hele tiden ønsker å bli bedre.


  Slik måler vi oss
  Lesing på artikkelnivå måler vi primært i antall visninger og lesetid. I tillegg følger vi nøye med på ukesnitt-tallene for antall besøk, hvor mange artikler som leses i løpet av besøket og hvor lenge brukerne var innom oss. Dette er alle målepunkter for om vi treffer med totalproduktet over tid, og ikke bare ender opp med å treffe med noen få enkeltsaker.
  Ettersom nær 8 av 10 som leser våre artikler kommer via fronten på Adressa.no, er vinklingen og inngangen herfra svært viktig. Dersom antall besøk til forsiden er høy, men lesingen av artikler herfra er lav, vil dette være en klar indikator på at brukerne ikke har funnet relevant innhold. Vi bruker derfor analyse- og måleverktøy for å tilpasse oss lesernes digitale mønstre.


  Slik treffer vi bedre
  Vi jobber mye med å forstå hvorfor noen artikler leses bedre enn andre. I arbeidet med å gjøre artiklene så interessante som mulig, kommer journalistene med flere forslag til vinklinger for forsiden. Hvordan publikum responderer på forslagene, i form av lesing, følges så løpende i egne analysedashboard. Denne metoden ser vi over tid gir økt kompetanse for hva som fungerer både på forsiden og inni artiklene. Parallelt jobber våre spesialiserte frontsjefer aktivt med å justere og sikre at vinkling og presentasjon for hver artikkel blir optimal på forsidene og fungerer i et større bilde.
  Her er det viktig å understreke at før jobben med innganger starter, ligger det en ideprosess til grunn som vi stadig prøver å profesjonalisere. Målet om høy lesing skal starte allerede her. Opparbeidet innsikt, kompetansedeling, hypoteser og interne måltall skal bidra til at saken løses best mulig mot leseren.


  Lesetid og visninger
  Samtidig må vi kombinere målet om antall lesinger med lesetid. Vi har på ingen måte lyktes om brukerne kommer inn på saken og forlater oss i løpet av få sekunder. Et høyt antall sidevisninger, men med svært kort lesetid, vil kunne være en klar indikator på at innholdet i artikkelen ikke svarte til forventningene.
  Lesetiden er også en rettesnor for om vi har fortalt saken på en slik måte at leserne blir med på hele reisen. Sagt på en annen måte: hvis vi har valgt å skrive en lang sak, og tidsbruken er lav, må vi spørre oss om den er fortalt riktig. Dette er en løpende diskusjon i redaksjonen som bidrar til vårt mål om å sette brukernes behov i fokus. Det jobbes her med konkrete grep og kompetansedeling for hvordan vi oppnår lang lesetid.


  Eksperimentering
  Erfaringen så langt viser at innganger som fungerer godt på forsiden vår, også fungerer godt i sosiale medier. Samtidig er det viktig for oss å eksperimentere i disse eksterne kanalene for å nå viktige målgrupper som ikke oppsøker fronten vår. Slik skal vi skape bruksmønster som over tid vil bidra til jevn og høy lesing også fra denne gruppen. Her har vi et forbedringspotensial, speielt mot unge lesere.


  Mer å lese
  Når brukerne først har oppsøkt oss og valgt å lese en sak, er det svært viktig å kunne tilby enda mer relevant innhold. Gode lenker og personalisert innhold er da de viktigste driverne for å treffe med innholdet vi tilbyr leseren i løpet av besøket hos oss. Journalistene har et krav om å manuelt legge inn lenker til minst fire relevante og interessante artikler om samme innhold i sine artikler.
  Våre målinger viser at denne metodikken gir best effekt, men vi ser samtidig behovet for å ha personalisert innhold i bunnen av hver sak. Dette er spesielt for å sikre et bredt tilbud av innhold i samtlige saker. Særlig når brukeren har «lest seg ferdig» om det aktuelle temaet, og da kan få noe som er mer rettet mot andre interessefelt.


  Øke lesetid

  Det er en klar sammenheng mellom tidsbruk og mengden bilder og visuelle innganger i våre artikler, forutsatt at vi har truffet med riktig inngang. Her er det et løpende arbeid, hvor vi bruker analyseverktøyene aktivt for å bli enda bedre. Lesemønstrene på de digitale flatene er fortsatt i endring, og vi ser at det på mobil er spesielt viktig å sikre nok «visuell stimulans».
  Flere konkurrenter er kommet lenger i å kunne analysere lesemønster hos sine kunder og vi forsøker å bruke deres innsikt, samt sikre at vi fremover får bedre analyse av eget innhold.


  Fremover

  Vi skal sørge for å bringe våre erfaringer og kunnskap fra forrige sak videre inn i arbeidet med neste. I tillegg skal vi sette oss ambisiøse mål for hvor ofte, hvor mye og hvor lenge publikum bruker oss. Dette skal gjøres gjennom bruk av analyseverktøy, hvor vi samtidig passer på å ivareta vår journalistiske DNA og samfunnsoppdrag. Slik sikrer vi et best mulig produkt, bygd på en innovativ og digital kultur som fortsatt er produktet Adresseavisen.


  Status digitalisering av journalistikken: hva lærer vi av andre og hvilken utvikling ser vi fremover (trender)

   
  Utviklingstakten har på ingen måte avtatt, og det blir mer og mer viktig å lære av hverandre i mediebransjen. Derfor er vi i konstant søken etter impulser, erfaringer og kompetanseutvikling.
  Ett av områdene hvor norske nettaviser fortsatt skiller seg ut, sammenlignet med for eksempel USA, er at bruksmønstrene tidvis er svært forskjellig. Dette gjelder både når det kommer til betalingsvilje for journalistikk digitalt og publikums metoder for å oppsøke nyheter.
  I 2018 har vi gjennomført flere bedriftsbesøk, kartlagt publiseringssystemer, testet nye løsninger og delt vår kunnskap på tvers av landegrenser. Vi trenger å forstå hvordan publikums behov påvirkes av digitaliseringen – og hvordan vi kan bruke de digitale mulighetene for å utvikle oss.
  I vår søken etter kunnskap og inspirasjon ser vi en klar sammenheng mellom ideskaping, publiseringssystemer og kultur i organisasjoner som er langt frem i digitalisering av journalistikken, og som vi ønsker å sammenligne oss med. 


  De digitale abonnentene
  En viktig fellesnevner for analysearbeidet i mediehusene er ønsket om å forstå hva som gir digitale abonnenter og hvordan man beholder disse over tid. Her er det spennende vurderinger som påvirkes av tallfakta, vårt samfunnsoppdrag, troverdighet og måltall. Tilnærmingen gjør også at bransjen er mer bevisst på hvordan vi forteller viktige historier på en måte som engasjerer og når ut til flest mulig.


  Arbeidsmetodikk
  Trenden er at flere og flere mediehus i samme situasjon som oss har, eller nå endrer til, en arbeidsflyt som prioriterer de digitale produktene. Fra planlegging til publisering, fordi dette har en direkte påvirkning i hvordan vi oppfattes og brukes digitalt. I denne transformasjonen er det svært forskjellig hvordan papirproduksjonen løses.
  Det bygges opp og utformes tydeligere strukturer og rammer som sikrer at organisasjonene jobber mer digitalt i sin daglige produksjon. Dette vises i planleggingsverktøy, publiseringskrav, dypere analyser av hva som gir digitale abonnenter og nye områder som har som oppgave å knytte redaksjoner og abonnementsmiljø tettere.


  Sosiale medier påvirker
  Innenfor «klassisk» journalistikk, i form av tekst, video og bilder, skjer digitalisering av journalistikk i størst grad i arbeidet med nye fortellerteknikker og utforming. Men også gjennom større bruk av innsikt fra analyse. Dette ser vi har en påvirkning for hvordan man velger å skrive tekstene, plassere bildene og kommunisere inn mot leserne.
  Hovedtrenden i 2018 i digital historiefortelling har vært prioriteringen av større bildeflater og komprimert/svært kort og spissede tekstflater. Dette er også en trend som retter seg mer mot fortellerspråket som spesielt unge bruker i sosiale medier.
  Over tid har det pågått en løpende profesjonalisering og opprusting for å skape ny digital journalistikk. Stadig ser vi at flere ser nytten av å la utviklere, analytikere og designere jobbe mye tettere i redaksjonene. Her opplever vi å være i takt med utviklingen, og mener vi spesielt på digital hitstoriefortelling har vært med på nyskapingen.


  Datajournalistikk og streaming

  Datajournalistikk, graving i større datasett og tydelig satsing mot streaming er områder på radaren vi tar med oss også inn i 2019. Vi har tatt store steg, men ser behovet for å søke mer inspirasjon og forståelse utenfor. Innenfor streaming har konsernets mindre redaksjoner svært annerledes erfaringer enn hva Adresseavisen opplever. Vi ser en mye større effekt av å dekke løpende nyheter, pressekonferanser og større hendelser – fremfor å f. eks. streame lokale fotballoppgjør. Her kan en årsak kan være at vi er en regionavis for Midt-Norge, mens mindre aviser har et mindre nedslagsfelt og en større lokal forankring rundt det lokale idrettslaget. Men hvorfor det er slik, eller hva vi kan gjøre annerledes, er noe av det vi jobber videre med å forstå.


  Stemmestyring og lyd

  I konsernet har det vært gjennomført en større trendanalyse, hvor stemmestyring og lyd er løftet frem. Stemmestyrte enheter så på slutten av året ut til å kunne bli en av årets julegaver og trender. Her valgte vi en lavrisiko-tilnærming, ved å tilby «radiostemmer» som leste opp våre titler og ingresser. Samt å tilgjengeliggjøre våre podcaster. I utviklingen har vi rådført oss spesielt i Skandinavia og USA, hvor sistnevnte har en mye større utbredelse av enhetene. Enn så lenge er bruken svært lav, men vi følger trendbildet tett.
  Gjennomførte digitale utviklingsprosjekter i 2018:
  (De fleste utviklingsprosjekter er omtalt i årsrapporten, men vi løfter frem noen eksempel her)

  Trondheim Maraton
  Boligroboten
  Flere nye digitalhistorier som Livet på Værnes og starten på et nytt liv
  Adressa på stemmestyrte enheter
  Undervannsrobot og livestudio i jakten på den mystiske lukta
  Møllenberg til leie


  3. Hvordan har vi behandlet kommunesammenslåing og regionreformen på leder- og kommentarplass?

  Adresseavisen har hatt en bred dekning av kommunesammenslåing og regionreform på leder- og kommentarplass. På lederplass er avisa grunnleggende positiv til kommunesammenslåing, og mener at regjeringa med fordel skulle foretatt en enda grundigere revidering av kommunestrukturen. Avisa er også positiv til regionreform, men mener at regjeringas regionreform er alt for spinkel, lite gjennomtenkt og halvhjertet. Vi har støttet fullt og helt en sammenslåing av trøndelagsfylkene, og har gitt støtte til at Steinkjer skal være administrasjonssenter, selv om Adresseavisen har sitt tyngdepunkt i Trondheim. Selv om avisa er grunnleggende positiv til reformer, har vi vært kritisk til svakheter ved reformen.

  På kommentarplass har vi viet kommunereform mye plass. Vi har dekket den både strukturelt og gjennom enkeltkommuner. I Trøndelag har vi hatt mange sammenslåinger, de fleste frivillig, noen med tvang. Vi har skrevet om utfordringer de ulike kommunene har møtt, men også sett på muligheter. Det har handlet om alt fra finansieringsmodeller og avstandsulemper til ulik politisk kultur. For oss har det vært viktig å bruke lokale kilder og komme oss ut i regionen. En utfordring er at mediene har en tendens til å gi mest oppmerksomhet til de kommunene der det er størst konflikter. Det kan gi et skjevt bilde av at sammenslåinger er mer konfliktfylte enn de er.

  Sammenslåingen av Trøndelag har naturlig nok fått mye oppmerksomhet i året som har gått. Selv om det er noe vi har «heiet» fram, har vi også stilt kritiske spørsmål underveis. Særlig viktig er det å passe på at intensjonene bak sammenslåinga blir gjennomført, at det ikke drukner i honnørord. Det gjelder både det å være en motmakt til Oslo, å bygge en sterkere region og bli mer effektiv. Som en effekt av fylkessammenslåingen har også det politiske landskapet endret seg, det samme har maktforholdene mellom partiene. Det har vi forsøkt å synliggjøre gjennom våre kommentarer.  4. Jfr høstens debatt om at lokalpressen svikter sitt oppdrag: Hva slags rolle spiller mediehuset i ditt nedslagsfelt? Hvordan oppfatter vi vårt samfunnsoppdrag/rolle?  Hvis du spør våre lesere om hva Adresseavisen betyr for dem, eller hvorfor vi er viktige, svarer flertallet at vi først og fremst er en av de viktigste nyhetskildene for folk som bor i Midt- Norge.

  Vårt samfunnsoppdrag er å dekke et informasjonsbehov på flere ulike samfunnsområder, men vi skal også sørge for at vi går i dybden, engasjerer og utfordrer våre lesere. Hvis vi ikke klarer å lage saker som blir lest, løser vi heller ikke samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig at vi ikke definerer rollen vår for smalt.

  I den daglige journalistikken skal vi sette dagsorden på områder som betyr noe for leserne våre og som forteller om utviklingen av det samfunnet vi lever i, enten det handler om byutvikling, samferdsel, helse, skole eller politikk. Eller sport og kultur. Og så skal vi løfte debatten og være Midt-Norges største meningsarena. Både i de store, viktige samfunnssakene, men også på de nære områdene. I et samfunn der alle kan publisere innhold, er det viktigste at vi kan levere noe annet, nemlig journalistisk kvalitet. Et bredt kildetilfang, en kritisk tilnærming til saken og kildene, samt gode etiske vurderinger, er noe av det vi vektlegger.

  I tillegg ligger det journalistisk kvalitet i måten vi prioriterer på. Vi skal dekke de sakene som er viktige for våre lesere. Her har vi sagt at vi skal prioritere maktkritisk journalistikk og avsløringer som en viktig del av samfunnsoppdraget og rollen. Vi mener at det er vårt ansvar å avdekke det som forsøkes holdes skjult og som er viktig for folk flest å vite om. Denne oppgaven er i særstilling når det gjelder å legitimere pressens rolle og vise hvorfor journalistikken er viktig. Denne delen av pressens samfunnsoppdrag har blitt viktigere de siste årene som journalistikken stadig utsettes for større press. På sikt vil dette være en av de viktigste områdene å prioritere for å sikre betydningen av journalistikk som en avgjørende del av demokratiet. For vi har behov for å vise at journalistikk er noe annet enn ensidig informasjon. Journalistikken skal speile alle sider av et samfunn, stille spørsmål og være kritisk på vegne av leserne. Det dem vi er på jobb for.

  5. Hvilke refleksjoner gjør redaktørene seg rundt personalisering og individuelt tilpasset innhold til brukerne? Hvor langt har vi kommet på dette området?

  Personalisering, automatisering og individuelt tilpasset innhold kan bidra til større bruk og å øke antall abonnenter. Utfordringen ligger i å benytte seg av mulighetsrommet på riktig måte.
  Slik vi tenker i dag er det naturlig at rekkefølgen på vår forside og nyhetsbildet er redaktørstyrt. Men vi ønsker å utforske om totalen kan bli bedre, gjennom å la algoritmer sortere og løfte frem deler av innholdet på enkelplasseringer. 


  I dag
  For oss betyr ikke personalisering at dersom du er svært interessert i fotball, så får du kun saker om Rosenborg. Under hver artikkel på Adressa.no i dag bruker vi en personaliseringsløsning for å tilby våre lesere mer relevant innhold, og erfaringen er at dette får vårt publikum til å lese flere saker når de besøker oss.


  Artiklene som løftes frem består av en variasjon basert på:
  • brukerens interesser
  • hva andre leser – som har samme mønster som brukeren
  • innhold som svært mange har lest

  Personaliseringen kan hjelpe våre lesere med å få enda dypere innsikt i tema de interesserer seg for, og samtidig presenteres for innhold «de ikke visste de var interessert i». Vi ser en klar sammenheng mellom bruk og lojalitet og mener personaliseringen bidrar til å øke denne.

  Prinsipper
  I vår gradvise tilnærming til personalisering har vi lagt følgende prinsipper til grunn så langt:
  • Redaktøransvaret skal legge grunnlaget for algoritmene, og vi søker verktøy for å forbedre våre produkter og journalistikk
  • Vi skal oppfylle samfunnsoppdraget og sikre at du bestandig får de viktigste sakene
  • Vi skal ivareta Adresseavisens troverdighet
  • Vi skal sette dagsorden og sikre en åpen samfunnsdebatt
  • Alt innhold skal være tilgjengelig for alle brukere
  • Du skal oppleve oss som relevant

  Bruksmønster
  Lesing på mobil øker og de trange flatene krever enda mer tydelige prioriteringer fra oss. Tradisjonelt har nettavisenes forsider presentert journalistikken i et fossefall av innhold gjennom dagen, med noen få artikler som får ligge som steiner i flyten. Her er det en utfordring å både skulle være aktuell basert på «nå-bildet» og å sikre at leseren har fått med seg de viktigste nyhetene siden forrige besøk.
  Vi må derfor kunne tilpasse frontene våre mot publikums forskjellige lesemønster, forhåndskunnskap, søken etter dybdeinnsikt og jakten på pusterom i hverdagen.

  Vi har lesere som er innom oss flere ganger daglig, holder seg i toppen av forsiden, og leser få artikler hver gang. Andre brukere er innom mye sjeldnere, går lengre ned på fronten, og leser svært mange artikler under sine besøk.
  Utfordringen er å sikre at begge ytterpunktene får med seg det viktige og det riktige innholdet – og journalistikken de ikke visste de ville vite mer om. Gjennom å bruke personalisering riktig kan vi øke sjansen for at brukere som er innom tre ganger i uka presenteres for innhold som tradisjonelt ville vært ute av fronten siden forrige besøk. Brukt riktig kan vi bruke mindre plass på artikler du allerede har lest, og heller gi deg mer rundt samme tema.


  Uttesting
  Vi ønsker å teste ut hva som skjer om vi endrer rekkefølgen lenger ned på forsiden. Det du presenteres for skal være basert på interesser, viktighet, siste besøk og vår merkevare. Dermed skal en brukertype som er sjelden innom vår forside, og ikke går særlig langt ned i flyten, kunne bli presentert for artikler som ligger langt ned på front. Slik sikrer vi at denne typen bruker ikke går glipp av saker som de kunne oppfattet som relevante på vår forside.


  Samfunnsoppdraget
  Samtidig er det viktig å understeke vår rolle i samfunnet. Vi skal overvåke omverdenen sett fra Midt-Norge. Vi skal informere, skape debatt og drive samfunnskritikk. Formidle vesentlig informasjon og hjelpe våre brukere til å danne seg en oppfatning og mening. Dette betyr at vi på ingen måte søker å kun tilby «det du er interessert i». Vi er bevisste på å ikke skulle bidra til ekkokammer eller filterbobler. Men ser en større mulighet i å kunne variere «miks-innholdet» ut fra interesser og bruksmønster.


  Lojalitet og abonnement

  Vi ønsker også å se om personalisering kan bidra til å utløse flere abonnement. Her er første test å sikre at flest mulig ikke-abonnenter eksponeres for artikler som utløser abonnement. Abonnenter skal i samme løsning eksponeres for artikler som gir økt lojalitet. 


  Fremtiden
  I vårt samarbeid rundt kunstig intelligens med NTNU har vi også diskutert muligheten for å tilpasse enkeltområder i artikler, basert på leserens historikk eller forhåndskunnskap.
  Unge lesere melder for eksempel at de opplever det som vanskelig å komme inn i tematikk rundt store politiske tema. Her er vi i støpeskjeen, men det kunne vært mulig å la personaliseringen tilpasse grad av bakgrunnsinformasjon og hvilke begreper som utdypes. Vi ønsker å prøve oss frem også i fremtiden med personalisering, men er bevisste vår rolle og ansvar.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  I 2018 fikk vi fire klager mot oss i PFU (Pressens faglige utvalg).

  I tillegg til disse ble to klager fra 2017 avgjort eller avsluttet i 2018. Adresseavisen har som mål å holde et høyt faglig og etisk nivå på den journalistikken vi til enhver tid publiserer. All vår produksjon ettergåes under produksjon og før publisering i forhold til den presseetiske standarden, retningslinjer og lovverk vi følger. Vi forholder oss til pressens egen Vær Varsom-plakat. Vi er lydhør for all kritikk av vår journalistikk og tar enhver klage på alvor. Vi tilstreber å lytte til klager, og vi er rask til å rette opp om vi skulle ha gjort noe feil. I noen saker er det ikke enighet mellom oss og klager. Da kan vi klages inn til PFU (Pressens faglige utvalg).


  PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser. PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.


  I 2018 fikk PFU inn fire klager på Adresseavisen. Tre av disse klagene ble henlagt eller henvist til forenklet behandling av PFU-sekretariatet. Forenklet behandling innebærer at PFU-sekretariatet innstiller på «ikke brudd på god presseskikk», uten at det hentes inn tilsvar fra partene. Den fjerde saken kom inn sent på året, og er overført til behandling i PFU i 2019.


  Den største saken mot Adressa, som ble behandlet av Pressens faglige utvalg i 2018 var en klage fra Otto Frøseth, tidligere styreleder i Trondheim Havn. Klagen omhandlet en rekke saker publisert i 2017 om uro i det interkommunale selskapet Trondheim havn. Frøseth sendte inn klage på Adressa fordi han mente seg utsatt for et «kraftig og vedvarende angrep» fra Adresseavisen. Klagen var omfattende, og kom til sluttbehandling i Pressens faglige utvalg tidlig i 2018. Etter en samlet vurdering i PFU kom utvalget fram til at Adresseavisen i denne artikkelserien ikke har brutt god presseskikk.


  Den andre klagen fra 2017 som gikk over til behandling i PFU i 2018 ble trukket av klager før behandlingen.


  Det er aldri morsomt å få kritikk, men Adresseavisen er fornøyd med at det har vært få klager til PFU i 2018, og at vi da heller ikke er blitt felt eller har fått kritikk fra PFU i 2018.


  Legg til i min rapport