Fakta
Samlet opplag 6814
Utgiversted Stjørdal
Ansvarlig redaktør Linn Cathrine Yttervik (41)
Stjørdal, Malvik og Meråker
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
18900
Daglige brukere på nett
8700
Daglige brukere på mobil
6100
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 5200
 • Redaksjonelle årsverk
 • 10
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 150
 • Antall kommentarer
 • 4
 • Antall innlegg på nett
 • 1510
 • Refuserte innlegg på nett
 • 5
 • Antall gjestekommentarer
 • 52
 • Antall leserinnlegg
 • 447

  Mål og prioriteringer

  Flystyrt i Meråker, laksedød i Homla i Malvik, og storbrann i Terassehusene i Stjørdal var med på å prege den dystre siden av nyhetsbildet i året som gikk. Men 2018 var også året vi kunne glede oss over en fantastisk dugnadsånd gjennom utallige små og store arrangementer, banebrytende teknologi og gründervirksomhet, en app som skapte folkevandringer rene folkevandringen - og et sammenslått Trøndelag. Gjennom sitt første hele år som sammenslått avis har Bladet vært tett på nyhetshendelser og satt dagsorden i politiske debatter i dekningsområdet.

  Vi har prioritert nett betydelig etter innføringen av pluss 11. mai 2017, og vi legger ut flere saker på nett enn vi har gjort noen gang. 2018 var året vi begynte med livesendinger på nett og målet er å være det naturlige førstevalget når innbyggere i Malvik, Meråker og Stjørdal sjekker mobilen. Vi har hatt en god utvikling når det gjelder salg av digitale abonnementer og har en tydeligere digital prioritet når vi dekker samtidshendelser.
  2018 var året da vi virkelig gjorde en stor satsing på livesendinger. I løpet av året har flere av våre medarbeidere fått opplæring i video og living på nett. Vi har direktesendt alle elitekampene til Stjørdals-Blink. I tillegg har vi hatt flere livesendinger fra mindre arrangementer, blant annet når hoppbakken «Kråka» åpnet på Haraldreina i Stjørdal og ved utdeling av årets gründerpris i Stjørdal.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Bladet har lagt bak seg det første hele året som sammenslått avis etter at vi 11. februar 2017 slo sammen Malvik-Bladet og Stjørdalens Blad. Gjennom året har vi blant annet fulgt engasjementet rundt plasseringen av travbanen på Leistad i Malvik hvor interessene mellom utbygging og verning av dyrka jord har stått steilt mot hverandre. Vi har fulgt flyttingen av forskningsmiljøet på Kvithamar i Stjørdal og belyst prosessen hvor de ansatte til slutt havnet i brakkerigger utenfor lokalene i stedet for å leie de tomme lokalene til kommunen. Interessekonflikten rundt utfylling av Langøra ved Trondheim lufthavn Værnes har også skapt stort engasjement lokalt og regionalt. Konflikten har gått i hvem som skal ivaretas; ørreten som gyter utenfor Langøra eller passasjerveksten til Trondheim lufthavn Værnes.

  Dugnadsånden nådde nye høyder i Stjørdal, Malvik og Meråker: Det strikkes 700 vottepar i forbindelse med NM i Meråker, utallige frivillige trår til på forestillingene Carl Halck og Sildeslaget i Malvik og Opera Trøndelags Tryllefløyten. Flere tusen funksjonærer bidrar for å dra i land store arrangementer som Byfest, VM i Rallycross, Hell bluesfestival, speiderleiren med 4500 ungdommer og ikke minst LS2018 som tok imot knappe 20.000 besøkende i ei uke. Stjørdal har markert seg som arrangementsby og som lokalavis har vi vært på for å dekke folkeliv og ringvirkningene av de store folkefestene som har funnet sted gjennom året.


  Flystyrten i Meråker får et tragisk utfall da det blir kjent at to brødre fra Trondheim omkom og Bladet er først ved ulykkesstedet og dekker ulykken tett fra det blir kjent at flyet er savnet. Som et viktig ledd i den digitale satsingen har vi hatt større fokus på hendelsesnyheter og markert eierskap til det som skjer i vårt dekningsområde. I slike tilfeller skal innbyggerne få den informasjonen de leter etter først og fortløpende på Bladet.no.


  I året som har gått har vi jobbet videre for å gi leserne en fyldigere helgeavis. I «Helga» har vi hatt mellom fire og ti sider dedikert featurestoff hver lørdag. Vi tror at journalistikken må bli grundigere, og gjennom helgereportasjene har vi en unik mulighet til å bruke historiefortellingen mer aktivt. Helgesidene gir oss mulighet til å portrettere mennesker og løfte fram viktige temaer og strukturelle endringer i samfunnet. I tillegg har vi satset ytterligere på eiendomsstoff og har som mål å ha temasider om eiendom den første lørdagen hver måned.


  Vi har også mottatt støtte fra Fritt ord for å jobbe med et forprosjekt når det gjelder lokalavisers mulighet til inntjening gjennom E-sport. Mange ungdommer er opptatt av E-sport og vi vil undersøke om lokalavisen kan ha en rolle å spille i den voksende sporten. Satsingen gjør også at vi har en økt bevissthet rundt dekningen av en sport og en hobby som svært mange ungdommer er opptatt av i vårt nedslagsfelt.


  I Bladet har vi blant annet diskutert hvordan vi kan unngå å bli talerør for politiske utspill i forkant av valgkampen i 2019, slik som ofte blir tilfelle for lokalaviser. Mange politikere har tradisjon for å henvende seg til lokalavisen med utspill, og jo nærmere valgkampen jo flere utspill forventer de å få på trykk. Vi ønsker å unngå denne tendensen og vil ha spesielt fokus på å sette dagsorden selv og bli flinkere til å sette de ulike politiske sakene i kontekst. Vi mener at Bladet må ta en enda mer aktiv rolle i dekningen av lokalpolitikken.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Malvik-Bladet er opptatt av fornyelse, slik at vi kan tilby det beste innholdet der leserne til en hver tid er.

  I tillegg til to ukentlige utgaver av papiravisa, har vi daglige oppdateringer på nett og mobil. På disse plattformene skal vi være best på lokale nyheter og den lokale debatten. Vi har siden august innført faste kveld- og helgevakter og dette har resultert i større tilfang av stoff på nett.

  Vår innsats evalueres på daglige morgenmøter og på seminarer, der både journalistikk og etikk er tema.   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Bladet har ikke mottatt noen PFU-klager. Vi evaluerer dekningen etter bestemte evalueringskriterier – deriblant kildebruk og antall kvinnelige/mannlige kilder, for å øke bevisstheten rundt valg av kilder.

  Legg til i min rapport