Fosna-Folket

2018 var Fosna-Folkets 55. år som lokalavis på Fosen. År for år og dag for dag har vi dekket de viktigste sakene, de største samfunnsmessige endringene, kuriositetene og tragediene. En avis skriver nye sider i historieboka hver dag. En stemningsrapport som er minst like verdifull når lokalhistorikere om 100 år skal bla seg tilbake for å forstå Fosen anno 2018.

Det var et år med harde fronter, som da bjørnens herjinger i saueflokken førte til tøffe slag om norsk rovdyrpolitikk. Eller da naturvernerne og samene viste sin vrede mot vindkraftutbyggingen på Fosen. Det var et år med glede. Som da hundrevis av fosninger hoppet i været og brølte vilt da ørlendingen Øystein Herkedal Hegvik ble utropt som Idol-vinner. Og det var et år med sjokkerende nyheter. Den 20. juni gikk et enormt ras i Leksvik. De med noen år på baken fikk raskt flashbacks til Rissaraset 40 år tidligere.

 

Fosna-Folket har vært tett på alle disse sakene. Vi skal holde fosningene godt informert om det som skjer. Vi skal evne å gi bakgrunn og gjøre folk i stand til å forstå det som skjer. Vi skal glede, engasjere, informere, opplyse og noen ganger også irritere.

Fosna-Folket skal også evne å gå i dybden på viktige tema. Som da vi intervjuet 108 ungdommer fra Roan og Osen for å kunne si noe kvalifisert om hvordan utviklingen kan bli i Fosens to minste kommuner de kommende årene. Vil ungdommen flytte hjem til Fosen?

Fakta
Samlet opplag 6158
Utgiversted Brekstad, Ørland kommune
Ansvarlig redaktør Alexander Killingberg (29)
Indre Fosen, Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Ørland kommuner
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
17600
Daglige brukere på nett
9500
Daglige brukere på mobil
6500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4110
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 101
 • Antall innlegg på nett
 • 4000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 500

  Avisens samfunnsoppdrag, mål og prioriteringer

  Av og til er det vanskelig å se utviklingen mens den skjer. Det er lettere å forstå den i ettertid. Fosna-Folket anno 2018 er på mange måter noe helt annet enn Fosna-Folket ti år tidligere. Lokalavisa skal holde fosningene godt informert om det viktige som skjer i regionen. Akkurat det var like viktig i 1964 som i dag. Forskjellen er at det i dag er så mange andre som også informerer.

  I dag har bjugningen tilgang på all verdens informasjon i lomma. Smarttelefonen gjør det mulig for åfjordingen å fortelle flere hundre om trafikkulykken i Stoksund sekunder etter at det smalt. Leksværingen kan lese om smått og stort ved å bla seg gjennom Facebook-feeden. Kari oppi Dalbygda har vasket gulvet. Igjen. Og om krigen i Syria, fordi en venn tilfeldigvis delte en artikkel. Sosiale medier, et nærmest ubegrenset utvalg dårlige og gode nettsider, blogger og mye annet kjemper om verdens og Fosens oppmerksomhet hver dag. Aldri har så mye informasjon vært så lett tilgjengelig. Og aldri har så mye feilaktig og tvilsom informasjon vært så lett tilgjengelig.

   

  Det er enkelt å gå seg vill i denne informasjonsjungelen. Aldri har kildekritikken vært viktigere. Avisenes rolle er minst like betydningsfull som før. Det trengs noen til å rydde opp i rotet. Å sette dagsorden med de største sakene. Hva er det viktigste som skjer på Fosen i dag? Hva er det folk flest absolutt bør vite? Den prioriteringen finnes ikke på Facebook, men den gjør det i Fosna-Folket.

   Fosna-Folket skal være først og best på det viktigste av nyheter på Fosen. Det er mål nummer én for avisa.

  Dette er en stor og krevende jobb. Jobben er på mange måter enda mer krevende enn den var for eksempelvis 20 år siden. Den gang oppdaterte vi leserne tre ganger i uka. På papir. Nå oppdaterer vi leserne 24/7 året rundt. Om det brenner i Roan klokken 03.00 om natta, har du saken tilgjengelig på Fosna-Folket.no innen kort tid. I dag er dette en selvfølge. Likevel er det krevende for en liten redaksjon å oppfylle kravet, men vi gjør vårt ytterste for å få det til. Og vi lykkes, stor sett.

  Enkelte saker går under radaren på avisa, men de største hendelsene og begivenhetene skal vi alltid gi leserne en fyldig dekning av. Og vi skal ikke bare fortelle hva som skjedde, vi skal fortelle hvorfor.

  I 2018 kjørte Fosna-Folket en artikkelserie om gjeldssituasjonen i Fosen-kommunene. Vi forklarte hvorfor situasjonen er som den er i dag, og vi ga leserne anslag på hvordan situasjonen ligger an til å bli dersom planlagte investeringer gjennomføres.

  Da det raste i Leksvik den 20. juni, forklarte vi også leserne om hvilke grunnundersøkelser som ble gjort på forhånd i det aktuelle området. Ikke for å ta noen, men fordi nettopp dette er interessant også i sammenheng med andre utbyggingssaker i marin sone.

  Avisa har et særskilt ansvar for å bringe korrekt informasjon på banen. Ingenting er verre enn de gangene vi begår feil og skriver feilaktige opplysninger. Vi skal være til å stole på. Troverdigheten og uavhengigheten har om mulig blitt bare viktigere som følge av de siste års utvikling hvor enkelte aktører bevisst sprer feilinformasjon på nett.

  I et lokalsamfunn kan avisa av og til fungere som ryddegutt når ryktene løper løpsk. For eksempel når det brenner. Ofte hører vi raskt ryktet om at «det må være påtent». Derfor er det viktig at avisa forteller årsaken til brannen når politiets etterforskning har gitt svar. Hvem, hva, hvor og minst like viktig: Hvorfor.

  Norge uten pressen vil være et svekket demokrati. I vårt samfunn spiller avisene en svært viktig rolle. Vi skal være kritiske og utfordre makta. Hvilket samfunn vil vi få om regjeringen, ordføreren og politiet uimotsagt får fortelle sine versjoner om det de vil at skal komme frem? Så lenge vi har ytringsfrihet, vil selvfølgelig en del komme frem i drypp her og der i sosiale medier, på blogger og andre steder. Likevel er det helt essensielt at noen hver eneste dag har som jobb å utfordre makta.

  Det er ikke kommunene selv som legger ut en melding på sin Facebook-side om at det ble avdekket avvik under siste tilsyn i omsorgsboligene. Papirene ligger riktignok offentlig tilgjengelig, men godt gjemt et sted der få gidder å lete. Det er Fosna-Folket som bringer saken ut til publikum.

  Da Bjugn helsesenter ble ranet og væpnet politi trasket rundt i Botngårds gater, var det på Fosna-Folket.no folk fikk informasjon om hva som var på ferde.

  I et demokrati har pressen et særskilt ansvar. Det er et stort og vanskelig ansvar som Fosna-Folket tar på største alvor. Vi utfører på ingen måte samfunnsoppdraget på en prikkfri måte. Prikkfrie er det ingen som er. Det er helt sikkert saker vi burde skrive om, men som vi aldri får ut til publikum. Av og til fordi vi ikke har tid, andre ganger fordi vi rett og slett ikke vet om dem. Det siste kan skyldes at vi ikke undersøker godt nok, eller at vi rett og slett aldri blir tipset om saken. Hvert år er det kritiske spørsmål vi ikke stiller, men som vi burde stilt.

  Samtidig er det svært mange viktige saker vi løfter frem, og som ellers ville gått under radaren på folk flest. Vi stiller spørsmål som gjør at maktpersoner likevel må fortelle om det de egentlig ikke ville at skulle komme ut i offentligheten. Det som nok er litt ubehagelig, men like fullt essensiell informasjon til allmennheten. Vi i Fosna-Folket skal strekke oss svært langt for å gi fosningene et best mulig grunnlag til å danne sine meninger om det som skjer på Fosen.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Fosna-Folket fikk under utdelingen av Polarisprisene i 2018 diplom og hederlig omtale for arbeidet med dokumentaren om den savnede piloten Olaf Ottersbo. Ørlendingen forsvant sporløst etter at han tok av fra Ørland flystasjon med sitt privateide småfly den 22. mai i 1977. Fosna-Folket har i en rekke artikler samt i en dokumentarfilmserie fortalt historien og bragt enkelte nye opplysninger på banen. Mye av dette har tidligere ikke vært offentlig kjent.

  Fosna-Folket fikk i 2018 ved hjelp av Norges Geologiske Undersøkelse gjennomført det største søket siden forsvinningen 41 år tidligere. Store deler av fjorden mellom Agdenes og Ørland ble undersøkt, uten at småflyet ble påvist på sjøbunnen. Flere av dem som kjenner saken best fra 1977, anser teorien om at Ottersbo styrtet i fjorden mellom Ørland og Agdenes som mest lovende. Fosna-Folkets prosjekt har ført til at denne teorien har blitt grundig undersøkt. Likevel kan det ikke utelukkes hundre prosent at flyet faktisk ligger i området vi søkte gjennom. Dersom flyet er ødelagt, vil det være vanskelig å påvise ved bruk av avansert ekkolodd. For å være sikker, må en ubåt saumfare bunnen, og det blir dyrt.

  Fosna-Folket har uansett gjort en glemt sak kjent for allmennheten igjen. I fremtiden vil de store dypene bli undersøkt mer og mer detaljert. Kanskje kan oppmerksomheten rundt saken føre til at noen legger sammen to pluss to om de finner en vrakdel på bunnen. Inntil da lever mysteriet videre.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Fosna-Folkets største journalistiske satsing i 2018 var en stor serie om befolkningsutviklingen i Roan og Osen. I de to Fosen-kommunene er folketallet nær halvert siden krigen. Vil utviklingen fortsette?

  For å kunne si noe kvalifisert om fremtiden, valgte Fosna-Folket å intervjue elevene som gikk ut ungdomsskolen i Roan og Osen i løpet av en femårsperiode. Hvor bor de i dag? Og hva tenker de om en fremtid i Roan og Osen? Fire av fem i utvalget svarte. Totalt 108 unge voksne fra de to Fosen-kommunene ble intervjuet. Av de 80 utflytterne, var det 34 som avviste en fremtid i Roan og Osen. Resten holder døra på gløtt for en fremtid lengst nord på Fosen.

   

   

  Etter å ha gjennomført undersøkelsen, satt vi på en stor mengde data. Å gjøre materialet appetittlig for publikum, var en utfordring. Vi fokuserte derfor på å ta i bruk andre fortellerteknikker enn dem vi bruker til vanlig. Her fikk vi hjelp fra datautvikler Ørjan Aare Jørgensen i Adresseavisen. Resultatet ble en lang hovedsak som ved hjelp av uthevet tekst som beveget seg over en rekke bilder, bruk av grafikk og en rekke andre virkemidler, hevet leseropplevelsen flere hakk.

  Totalt publiserte Fosna-Folket 18 artikler i artikkelserien «bli du boan i Osen og Roan». Å jobbe med slike store prosjekt, er lærerikt og gir verdifull erfaring. Når man har vært med på et stort graveprosjekt, er det også lettere å komme i gang med neste.

  I tillegg til å dekke Fosen fra dag til dag og time for time, skal Fosna-Folket evne å gå skikkelig i dybden på noen utvalgte saker. Det skal graves hvert år, og vi skal legge ny informasjon på bordet. Det gjorde vi i 2018.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Fosna-Folket fikk verken kritikk eller ble felt i Pressens Faglige Utvalg i 2018.
  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Hvordan går utviklingen fra papir til nett?

  Omstillingen fra papir til nett er naturlig nok krevende, men samtidig svært spennende. I februar 2017 endret Fosna-Folket frekvens på papir ved å gå fra tre til to utgivelser i uka. Samtidig ble abonnementsløsningen F-F+ lansert på Fosna-Folket.no. Dette har bidratt til å snu abonnementsutviklingen fra nedgang til vekst. Fosna-Folket har per i dag nær 800 flere abonnenter enn i februar 2017. Dette skyldes høy rekruttering av digitale abonnenter på F-F+. I 2018 var også nedgangen i antall papirabonnenter lavere enn tidligere år. Den store veksten i antall plussabonnenter viser at det er stor interesse for Fosna-Folket innhold.

  Vi er en liten redaksjon, og endringen fra tre til to papirutgivelser i uka har også gjort oss i stand til å levere en langt mer fyldig og innholdsrik papiravis. Vi får stadig tilbakemeldinger om at papiravisa også er bedre og mer interessant enn før.

   

  Hvordan jobber man for å sikre jevn og høy lesing digitalt?

  I 1998 skrev man litt i blinde da man laget papiravis. I dag har vi verktøy som gir oss detaljert kunnskap om hvor mange som leser de forskjellige artiklene og hvor lang tid de bruker på å lese hver artikkel. Dette gjør oss i stand til å servere leserne mer av det innholdet de vil ha. Samtidig skal ikke lesertallene styre alt vi gjør. Enkelte saker er såpass viktige, at vi lager dem uansett. Men målet er alltid å få flest mulig til å lese hver enkelt sak. Og det er mulig å nå ut til mange også med en tilsynelatende smal og grå sak.

  For å få flere til å lese Fosna-Folket digitalt, har vi prioritert langt hardere. Vi lager de sakene vi vet blir lest. Altså de sakene publikum åpenbart etterspør fordi de synes det er interessant. Vi lager også de sakene vi mener er viktige, uavhengig av lesertall. Opp gjennom årene har vi imidlertid laget mye stoff som verken har blitt lest eller er viktig, og dette har vi i større grad prioritert bort.

  Heldigvis er det ikke nødvendigvis noen motsetning mellom lesertall og hvor viktig en sak er. De største og viktigste nyhetssakene på Fosen i 2018 ble stort sett godt lest. Kostnadssprekken på det store veiprosjektet mellom Stadsbygd og Vemundstad var blant årets mest leste saker. Det samme var dekningen av raset i Leksvik. Også viktige saker som kommunesammenslåing, kommuneøkonomi og andre stoffområder gir god lesing på nett.

  En dårlig tittel på framsiden kan ødelegge lesertallene på en god sak. Det er liten vits både for journalisten, som bruker mye tid på å skrive saken, og for intervjuobjektet, som vil ut med et budskap, dersom ingen leser artikkelen. En god tittel på Fosna-Folket.no skal vekke leserens nysgjerrighet nok til at vedkommende går inn på saken, men den skal ikke lure leseren. Det er ingen vits dersom leseren ikke synes saken er interessant, klikker seg ut igjen og sitter igjen med en dårlig opplevelse. Da har vi lurt oss selv. Fronttittelen skal pirre nysgjerrigheten, og saken inni skal være interessant nok til at leseren leser videre.

  I Fosna-Folket har vi de siste årene hatt et særskilt fokus på titler. Hver dag evaluerer vi hva som fungerer og ikke. Utviklingen på lesertallene ser lovende ut. Eksempelvis er det langt flere abonnenter som leser artikler på F-F+ i dag sammenlignet med i 2017.

  Etter lansering av F-F+, ble det en periode mindre fokus på lesertallene på den åpne delen av nettstedet. Dette gjorde vi noe med i 2018. Vi satset blant annet mer på debatt på nett, noe som ga en fin utvikling på den åpne delen av Fosna-Folket.no. Lokale debattinnlegg med gode frontvinklinger gir høye lesertall. Det ser vi blant annet av at to leserinnlegg har sneket seg inn på topp ti-lista over mest leste saker i 2018. Satsingen på den åpne trafikken, har ført til en liten økning i lesertallene på hele Fosna-Folket.no i 2018.

   

  Hvordan har vi behandlet kommunesammenslåing og regionreformen på leder- og kommentarplass?

  Fosna-Folkets redaksjon er såpass liten at vi ikke har egne dedikerte kommentatorer. De som skriver kommentarer, er også journalister som dekker sakene. Vi velger derfor å holde en nøytral profil på kommentarplass, spesielt når de gjelder lokale lokaliseringskamper. Når det kommer til kommunereformen, har Fosna-Folkets kommentarer om emnet vært informerende og opplysende. Vi har vektlagt å få fram historikk og sammenhenger, og vi har ikke tatt parti.

   

  Hva slags rolle spiller mediehuset i ditt nedslagsfelt?

  Ingen andre aviser enn Fosna-Folket dekker Fosen fra dag til dag. Det er vi som er til stede og stiller kritiske spørsmål i de organer hvor viktige beslutninger i lokalsamfunnet fattes. Og det er vi som setter dagsorden ved at vi publiserer de viktigste sakene for publikum på Fosen. Dersom en fosning skal oppdatere seg på hva som er det viktigste som foregår på Fosen akkurat i dag, må vedkommende besøke Fosna-Folket.no. Den oversikten finnes ikke noe annet sted.

  Vi skal være, og er en kritisk medspiller til samfunnsutviklingen. I tillegg skal vi få frem de sakene som ellers ikke kommer frem i lyset. Fosna-Folket har også et mål om gjennom undersøkende journalistikk å få frem ny informasjon. Det har vi de siste årene gjort gjennom flere prosjekt, sist med serien om befolkningsutviklingen i Roan og Osen og pizzakonkursene.

  De siste års medieutvikling har gjort avisens rolle om å gi leseren et prioritert nyhetsbilde med de viktigste sakene bare viktigere. I dagens informasjonsjungel trengs det en ryddegutt. Hva er de viktigste sakene på Fosen i dag? Svaret skal og bør stå i Fosna-Folket. Stort sett innfridde vi i 2018.

   

  Hvilke refleksjoner gjør redaktørene seg rundt personalisering og individuelt tilpasset innhold til brukerne?

  Fosna-Folket bruker i langt større grad enn tidligere lesertall og innsiktsverktøy for å tilpasse innholdet for brukerne. Vi ser hva som blir lest og ikke. I tillegg til sakens viktighet, er dette parameter som avgjør hvilke artikler vi bruker tid på. Fosna-Folket opplever stor respons på lesertallene ved å sende ut pushvarsel til de lesere som har nyhetsappen. Neste steg blir å sende ut mer målrettede pushvarsel. Fosen er et stort geografisk område, og en nyhet som opptar alle i Roan, er ikke nødvendigvis like interessant for leksværingene. Snart vil vi forhåpentligvis kunne sende ut pushvarsel til lesere som bor i en bestemt region. På den måten kan vi i større grad informere leserne når vi har noe som nesten garantert vil være av stor interesse for dem.

  Legg til i min rapport