Trønderbladet

Etter to år med store omstillinger, fortsatte dette også i 2018. I 2017 endret Trønderbladet utgivelsesfrekvens (fra tre til to aviser i uka), vi lanserte Pluss og vi gjennomførte sluttpakker. Ved årsskiftet 2018/2019 skilte vi ut markedsavdelingen i et eget selskap, som nå består av markedsavdelingene i åtte lokalaviser i Midt-Norge. I tillegg var en stor og viktig endring for oss at vi flyttet inn i nye lokaler, det var absolutt på tide.

Fakta
Samlet opplag 3980
Utgiversted Melhus, Sør-Trøndelag
Ansvarlig redaktør Lars Østraat (43)
Melhus og Midtre Gauldal
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
14200
Daglige brukere på nett
7300
Daglige brukere på mobil
5600
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4242
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 90
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 400
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 400

  Mål og prioriteringer

  For 2019 er det store målet å øke Pluss-lesingen og samtidig øke antall abonnenter. Stikkord i denne sammenhengen er bedre frontdesking, en god Pluss-strategi, streaming og selvsagt god journalistikk.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2018 har den største saken vært E6-utbygging og alt det fører med seg. Hvilken veiløsning velges og hvordan vil dette påvirke lokalsamfunnene?

  Dette er en sak som Trønderbladet følger svært tett. Den andre store saken har vært ankesaken etter Lerdrapet, der Trønderbladet hele tiden har vært nyhetsledende. Drapet skjedde i 2017, men også gjennom 2018 har vi skrevet mye om dette. Den enorme politietterforskningen førte blant annet til at Melhus lensmannskontor ble stengt for besøkende.


  Andre store saker har vært (ulovlig) snøscooterkjøring, rovdyrforvaltning, eldreomsorg, «kupp» i Ap-nominasjonen. På alle disse sakene har vi som lokalavis vært tett på, og debatten har gått høyt både i våre spalter og på vår Facebook-side.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2018 hadde vi fotokurs for alle i redaksjonen, i tillegg til at de fleste deltok på Hell-konferansen.
  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønderbladet ble klaget inn én gang til PFU i 2018, men ble frikjent i en forenklet behandling.
  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1. Hvordan går utviklingen fra papir til nett? Hvordan jobber mediehuset med ulike kanaler for å nå flest mulig lesere. Hva betyr dette for de ulike produktene – papiravis og digitale kanaler?
  2. Hvordan jobber man for å sikre jevn og høy lesing digitalt? Status digitalisering av journalistikken: hva lærer vi av andre og hvilken utvikling ser vi fremover (trender)

  Trønderbladet øker jevnt og trutt på nett, men ikke helt i det tempoet vi ønsker. For 2019 er derfor vårt viktigste mål å øke Pluss-lesingen blant våre eksisterende abonnenter, samt å rekruttere nye abonnenter.

  3: Hvordan har vi behandlet kommunesammenslåing og regionreformen på leder- og kommentarplass?

  Dette er ikke tatt opp på leder- og kommentarplass i Trønderbladet i 2018. Ingen av våre kommuner blir sammenslått, dette ble avklart i 2016.

  4: Jfr høstens debatt om at lokalpressen svikter sitt oppdrag: Hva slags rolle spiller mediehuset i ditt nedslagsfelt? Hvordan oppfatter vi vårt samfunnsoppdrag/rolle?

  Det er ingen tvil om at vi gjerne skulle satt mer dagsorden i vårt område. Men i en svært travel hverdag er de store gravesakene ikke blitt prioritert. Likevel er det Trønderbladet som er hovedorganet for nyheter i vårt område, de regionale mediehusene er lite til stede.

  5. Hvilke refleksjoner gjør redaktørene seg rundt personalisering og individuelt tilpasset innhold til brukerne? Hvor langt har vi kommet på dette området?

  Trønderbladet har for tiden ikke personalisert vårt innhold. Dette vil helt sikkert blir mer aktuelt i tiden framover. En problemstilling er at personalisert innhold kan virke som et ekkokammer, der lesere kun får nyheter de allerede er interesserte i.


  Legg til i min rapport