Altaposten

Mediehuset Altaposten har base i Alta i Finnmark og består av papiravisa Altaposten (Alta, Kautokeino og Loppa), nettstedet altaposten.no, TV Nord (Vest-Finnmark) og Radio Alta (Alta), i tillegg til en informasjonskanal som formidler nyheter ved 25 av landets lufthavner. Antall følgere på sosiale medier er i sterk vekst.

Altaposten har etter reklamefall og omstilling stor fremgang i både opplag og betalende kunder, i tillegg til svært solid oppslutning på mobil, nett og tv. Radio Alta har tredje best oppslutning per innbygger av landets 150 lokalradiostasjoner.

Andøyposten

Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

2018 er året da Framtid i Nord startet feiringen av sitt 40 årsjubileum. Det er også året da FiN tok steget inn i streameverden for alvor, med flere egenproduserte sendinger fra både sport, politikk og kultur. Året har vært preget av flere større saker, som den såkalte Brøyte-saka i Skjervøy, som krevde mye arbeid fra enkelte journalister, og var en sak der lokalavisa satte dagsorden for den pågående debatten.

2018 var også året da hvalene kom til Nord-Troms, og turismen eksploderte for alvor, noe vi tror er starten på noe veldig mye større.

Internt har Framtid i Nord tatt grep gjennom at solide og gode medarbeidere har tatt steget opp og bidratt svært positivt til den daglige drifta, både redaksjonelt og kommersielt.

Harstad Tidende - en kritisk medspiller i Harstadregionen

Harstad Tidende

Harstad Tidende Harstad Tidende er den viktigste leverandøren av nyheter og informasjon i harstadregionen – og den sentrale arenaen for diskusjon og ordskifte. Harstad Tidende skal gi leserne relevant informasjon, inspirasjon og irritasjon, og på den måten være den institusjonen som gir befolkningen identitet. Man skal ikke føle seg som et fullverdig medlem av lokalsamfunnet uten å lese Harstad Tidende. Harstad Tidende: En kritisk medspiller!

Vesterålen Online

SortlandsAvisa ble nedlagt sommeren 2017, og siden da har VOL - Vesterålen Online - vært det eneste heldigitale mediehuset i Polaris Media. VOL begynte å ta betalt for nyheter i januar 2017. I 2018 hadde nettstedet en flott utvikling. Vi gikk inn i året med 2.700 betalende lesere, og ut av året med 3.700. Vi tar dette som en stor tillitserklæring.

Vesteraalens Avis

127-åring med mål om å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som vi i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

iTromsø

iTromsø finnes både på papir, desktop, tablet og mobil, og er den nest største avisa i Tromsø-området. iTromsø har et opplag på 7.779.