Andøyposten

Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

Fakta
Samlet opplag 1823
Utgiversted Andenes
Ansvarlig redaktør Geir B. Nilsen
Andøy
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
16000
Daglige brukere på nett
14200
Daglige brukere på mobil
10300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2254
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 98
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 120

  Målsetning og prioriteringer

  Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

  Andøy kommune er en omstillingskommune etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Andøyposten har gjennom bevist prioritering av positive næringslivssaker, tatt en rolle der vi setter fokus på det som er oppbyggende for lokalsamfunnet.

  Etter at vi gikk ned til to utgaver i uken i 2017, har vi måtte tenke nytt i forhold til vinkling av saker, og søke historiene bak hendelsesnyhetene heller enn blålys-sakene.

  Vi har også et større fokus på notiser/småstoff, og har som mål at det i hver avis skal være minst 10 notiser for å gi leserne flere stopp-punkter i avisen.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Andøyposten er en viktig debattarena for lokalsamfunnet, og har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor.

  De seneste årene, og fortsatt, har kampen for å omgjøre Stortingets vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon preget spaltene. I 2018 tok Andøyposten initiativ til å arrangere et folkemøte, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok. Det gjorde vi for at Andøys innbyggere skulle få mulighet til å stille spørsmål direkte til den ansvarlige statsråden. Folkemøtet ble også streamet direkte hos vår søsteravis VOL.no.

  Andøyposten har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor de kommende årene. Vi prioriterer jevnlige reportasjer om prosjekter, som kan gi kommunen nye arbeidsplasser, og myndighetenes rolle i denne prosessen. Både lokalt og sentralt.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Ingen i redaksjonen har deltatt på kurs i 2018. Vi har hatt fokus på løpende tilbakemeldinger i redaksjonen og evaluering av produktet.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Andøyposten har ikke hatt saker hos PFU i 2018

  Priser

  Det ble før jul delt ut priser til konsernets redaksjonelle medarbeider i publikasjonene i Vesterålen. Der ble Mette-Helene Berger Amundsen tildelt prisen som «Årets journalist 2018 papir». Tord Viken fikk prisen for «Årets fotograf».

  Legg til i min rapport