Framtid i Nord

Framtid i Nord dekker de seks kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

2018 er året da Framtid i Nord startet feiringen av sitt 40 årsjubileum. Det er også året da FiN tok steget inn i streameverden for alvor, med flere egenproduserte sendinger fra både sport, politikk og kultur. Året har vært preget av flere større saker, som den såkalte Brøyte-saka i Skjervøy, som krevde mye arbeid fra enkelte journalister, og var en sak der lokalavisa satte dagsorden for den pågående debatten.

2018 var også året da hvalene kom til Nord-Troms, og turismen eksploderte for alvor, noe vi tror er starten på noe veldig mye større.

Internt har Framtid i Nord tatt grep gjennom at solide og gode medarbeidere har tatt steget opp og bidratt svært positivt til den daglige drifta, både redaksjonelt og kommersielt.

Fakta
Samlet opplag 3621
Utgiversted Storslett
Ansvarlig redaktør Kjetil Martesønn Skog (48)
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Storfjord (Nord-Troms)
Kommer ut tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
8000
Daglige brukere på nett
4700
Daglige brukere på mobil
3500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3800
 • Redaksjonelle årsverk
 • 8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 100
 • Antall kommentarer
 • 10
 • Antall innlegg på nett
 • 370
 • Refuserte innlegg på nett
 • 4
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 350

  Mål og prioriteringer

  Framtid i Nord skal være den relevante nyhetsleverandøren for lesere i hele Nord-Troms.

  Avisa skal være foretrukket på nett, og skape en forståelse for nødvendigheten av betalte løsninger på digitale plattformer. 

  Bistå ett noe “magert” næringsliv best mulig for slik å sikre sysselsetting, bosetting og utvikling, og med det bygge egen region.

  Her er årets beste bilder fra Framtid i Nord

   

  Mest sette videoer i 2018

  1. Se kåringen av Norges sterkeste mann og kvinne - 3284 visninger

  2. Her hopper katta selv nedfra stolpen - 1460 visninger

  3. Presselaget – TIL - 1420 visninger

  4. Framtid i Nord er 30 år - Disse gratulerte oss med dagen - 1210 visninger

  5. Se lokaloppgjøret mellom L/K - Nordreisa - 935 visninger

  6. Fikk et forrykende show da spekkhoggere var på jakt - 918 visninger

  7. Vi sender åpningen av Sørkjostunnelen direkte - 827 visninger

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi er stolte av den samfunnsrollen vi har i vår region, et geografisk stort område med seks tildels like – og samtidig meget ulike – kommuner.

  Vi dekker kommunene på daglig basis, noen mer enn andre, men generelt sett er vi på plass på de større hendelsene. Dette løses enten gjennom egne eller med innleide ressurser.

  FiN har som mål å være til stede i alle kommunestyremøter i hele regionen.

  Vi har jobbet for – og lyktes med – å være flertallets foretrukne informant når været drar seg til og kommunikasjonene rammes. Dette ser vi tydelig på trafikken. I vintermånedene, når storm og snøvær preger trafikken, da går nettallene våre til værs med en gang.

   

  Våre viktigste saker i 2018

  Ann-Sissel fikk Parkinsons som 53-åring. Nå må hun lære seg å gi slipp på det livet hun levde før

  Sak med far til avdøde Børre Sakshaug:

  – Han skulle bare en liten tur ut og sjekke

  Veilyssaken. Beboere følte seg som gisler i mørket etter at kommunen valgte å skru av veilysene:

  – Man føler seg sviktet og forlatt 

  En historisk ordinasjon ble holdt i Nordreisa i 2018. Julie Schjøth er den første kvinnen som har blitt ordinert i Nord-Troms

  – Jeg er rørt over at det kom så mange

  Intervju med kreftsyke Therese Andersen noen måneder før hun gikk bort.

  – Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for barna


  Mest lest i 2018: 

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har i 2018 hatt flere av våre journalister på kurs. To deltok på et videoseminar over to dager der de lærte om videoproduksjon.

  Vår nye nyhetsleder har også deltatt på et lederseminar.

  Vi diskuterer våre saker daglig og har en løpende dialog omkring produksjonen, etisk og estetisk.

  Framtid i Nord gjorde på tampen av 2018 noen grep i redaksjonen for å i større grad tydeliggjøre både for oss selv og våre lesere hva vi prioriterer. Det resulterte i en spesialrigg på 13 sider om hvaleventyret på fjordene i Nord-Troms, samt at det har gitt flere saker med et langt mer tydelig og bredt preg.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vi diskuterer ofte titler og vinklinger, samt at vi jobber daglig med å bli bedre på flere kilder.

  Vi drøfter også ofte saker som omfatter tiltaler og dommer.

  Vi er nok kanskje for lite tøffe, fordi vi i 2018 ikke har vært i PFU en eneste gang. I alle fall forsøker vi å være kritiske, og som redaktør føler jeg at vi i stor grad lykkes. Så er det slik at som liten lokalavis, med kun ansatte fra regionen, nok blir «snillere» enn de som kommer inn uten noen bånd til noen. Det er en svakhet, men også en stor styrke. Vi kjenner regionen og de som bor her, og vi kan ut fra det justere vår kurs bedre enn de som bare besøker oss.

  Konkurransemessig er FiN for enerådende. Generelt har vi et godt grep om nyhetene og hendelsene, og vi styrer i stor grad dagsorden. NRK og Amedia ved Nordlys er her, men kun sporadisk og ofte med sitatsaker fra oss. For regionens del ville det vært bedre med en sterkere konkurranse, og at de store regionmediene brukte musklene de har redaksjonelt til mer graving dypere i saker.

  Vi prioriterer ikke gravende journalistikk, men har gjort flere sterke saker i 2018 som handler om mennesker i sterke og krevende situasjoner. Vi har satt av ressurser på disse og vært tydelig over inntil en uke, men ressurser ut over det er vanskelig for en redaksjon med fem journalister og en redaktør.

  Vi har vel ingen faktiske saker om falske nyheter, men det er enkelthendelser der vi sterkt mistenker at hendelser ble iscenesatte for å forsøke å påvirke både media og lovgivere. Vi ser også at mange kommenterer våre saker med påstander de ikke har belegg for. 

  Vi intervjuer ALTFOR mange menn! Og vi benytter for ofte våre kjente kilder i lokalpolitikken. Det er et mål for 2019 å bli enda bedre på relevans og konsekvens når vi jobber med særlig politiske vedtak.

  Legg til i min rapport

  Øvrige betraktninger

  Vi opplever en vekst i abonnementsmassen og er naturligvis fornøyd med det. I 2018 hadde vi flere saker der vi opplevd meget gode salg. Dette er svært ofte enten vært dramatiske hendelser, eller de ultranære historiene. Utfordringen er å få massen av abonnenter til å bruke sine digitale tilganger. Det er bekymringsfullt at så mange papirlesere ikke benytter oss digitalt. Det betyr at faren for å miste dem er større fordi de ikke fullt ut kjenner innholdet de betaler for. For å endre dette har vi kampanjer via e-post, egenannonsering og direktekontakt.

   Vi kan lære mye av hverandre og av våre konkurrenter. Og vi kan lære av de feilene vi gjør, og de seirene vi vinner. Viktigst er likevel å verne om integriteten og om troverdigheta i det vi driver med. Om ikke leseren har tillit til det hen leser, da har vi ingenting å vinne fram med.

   Vi har snakket for regionreformen mellom Troms og Finnmark fordi redaktøren mener den er til beste for regionen vi bor i. Den vil være krevende, men det er jammen dagens situasjon også.

   Hvordan oppfatter vi vårt samfunnsoppdrag/rolle? Vi tar kritikken fra Anki Gerhardsen både til orientering og til etterretning. Vi er for dårlige på kildebruken. Vi bruker for ofte de samme kildene, og vi har for ofte for få kilder. Vi driver heller ikke gravende journalistikk, men det tar vi med knusende ro. Med 6,5 redaksjonelle årsverk tilgjengelig er må man prioritere vekk noe. Vi er kritiske, og vi oppfyller samfunnsoppdraget i så stor grad som overhodet mulig.

   Vi har verken personalisert front eller har lagt vekt på individuelt tilpasset innhold. Til det har vi kort og godt for lite stoff og daglige oppdateringer. Vi lever og leverer i stor grad etter den nynorske forkortelsen WYSIWYG.

  Det er imidlertid ikke det samme som at jeg er mostander av det, men det er helt klart også et behov for en viss styring av innholdet. Leseren vil oftest ha brød og sirkus, men vi må også tvinge inn litt tran.

  Legg til i min rapport