Vesteraalens Avis

127-åring med mål om å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som vi i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

Fakta
Samlet opplag 1726
Utgiversted Stokmarknes
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen (53)
Hadsel kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
16000
Daglige brukere på nett
14200
Daglige brukere på mobil
10300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3166
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 147
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 69

  Mål og prioriteringer

  Vesteraalens Avis har som mål å være best med nyheter fra Hadsel.

   

  VA har sterke ambisjoner om å utøve en aktiv samfunnsrolle og være hadselværingenes foretrukne papirmedium. Vesterålen online (VOL) er avisens søsterbedrift og nettpubliseringsplattform. VA har hatt et langsiktig mål om å være mer politisk aktuell, her er det ytterligere forbedringspotensial (særlig etter utskiftinger i personell som har utfordret kontinuiteten også i 2018), og dette vil fortsette å ha høyeste prioritet i 2019. Det er tidligere vedtatt mål for hvordan den politiske journalistikken skal gjennomføres, og ambisjonen må fremdeles være i tråd med disse:

   

  • Dette fordrer god dialog med VOL slik at det i forkant av alle møter/møteinnkalling identifiseres gode/aktuelle saker. Umiddelbar publisering hos www.vol.no.
  • Reaksjoner, berørte parter dekkes så å første mulige papiravis.
  • I forkant av alle møter (fase 2) tilstrebes omtale i papiravis der saken forsøkes avklart. Det vil si saker av typen: «Dette vedtar kommunestyret i morgen».
  • Dekning av kommunale møter: Umiddelbart på Vol.no
  • Etter kommunale møter: Mer konsekvensjournalistikk på papir.

   

  BEMANNINGSSITUASJON:

  I 2016 ble det gjennomført en nedbemanning i VA. Både 2017 og 2018 var som nevnt preget av utskiftinger. Det krever innsats å levere det leserne ønsker og forventer med den bemanningen avisen har, men med planlegging og rett innstilling er det likevel mulig å levere et godt produkt til leserne.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Det politiske debattklimaet i Hadsel har tidvis vært hardt i senere år, men har generelt sett vist tegn til bedring i 2018. Forholdet mellom den politiske posisjonen i kommunen og avisen har bedret seg kontra 2016 (omtalt i tidligere årsrapport), men kritisk og maktutfordrende journalistisk skal utøves også i framtiden.


  Avisen hadde en viktig rolle i forbindelse med hvordan kommunen i 2018 tok avgjørende (forhåpentligvis riktige, men utvilsomt tidvis kontroversielle) grep for å ruste seg mot eldrebølgen, både som talerør for forskjellige aktører og organisasjoner og som meningsbærer og (forhåpentligvis) pedagogisk ressurs for lokalbefolkningen.

   

  Mediemarkedet i Vesterålen er knallhardt, og særlig i Hadsel, på grunn av nærheten til regionsenteret på Sortland. Konkurransen mot Bladet Vesterålen oppleves som tøff, men rettferdig. Konkurranse mot sosiale medier/andre kanaler oppleves ikke som veldig sterk.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  VA er en av samarbeidsavisene til VOL.no. Samarbeidet fungerer stort sett bra, godt hjulpet av at VOL har «utplassert» en medarbeider i Hadsel som deler kontor med VA-redaksjonen.  Både papirproduktet og nettproduktet har nytt godt av samarbeidet og samlet har konkurransekraften økt.

  Vesteraalens Avis har også i 2018 opplevd betydelige personalmessige utskiftinger i redaksjonen.

  Vesteraalens Avis samarbeider tett med VOL i det daglige, samt tidvis med Andøyposten (sistnevnte mest hva gjelder redaksjonell utvikling, ikke så ofte rent stoffmessig).

  VA har journalister på jobb fra klokken 08.00 til 15.30 hver ukedag og går i helgeturnus med vakter hver fjerde helg.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vesteraalens Avis har i 2018 ikke vært innklaget til PFU.

  Legg til i min rapport