Vesterålen Online

SortlandsAvisa ble nedlagt sommeren 2017, og siden da har VOL - Vesterålen Online - vært det eneste heldigitale mediehuset i Polaris Media. VOL begynte å ta betalt for nyheter i januar 2017. I 2018 hadde nettstedet en flott utvikling. Vi gikk inn i året med 2.700 betalende lesere, og ut av året med 3.700. Vi tar dette som en stor tillitserklæring.

Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene. I 2018 ble det satset særlig hardt på «stream». Vi tilbød våre lesere i størrelsesorden 200 fotballkamper, og poduserte drøyt 50 av disse selv. Vi «liveoverførte» flere hendelser. Blant annet et folkemøte i Andøy med forsvarsministeren.
Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen
Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy
Kommer ut
Daglige lesere totalt
14200
Daglige brukere på nett
14200
Daglige brukere på mobil
10300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 0
 • Redaksjonelle årsverk
 • 8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 3
 • Antall innlegg på nett
 • 730
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall gjestekommentarer
 • 5
 • Antall kronikker
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 51

  Mål og prioriteringer

  VOL skal være det foretrukne nyhetsmediet for vesterålinger. Vi skal være først med de viktigste nyhetene og vi dekker hele regionen.

  VOL har som mål å være først med de siste nyhetene. Dette målet skal for VOLs journalister være like viktig som kroppens DNA. Nettstedet inntar alltid et «Vesterålen-perspektiv».

  Redaktørskifte:
  Geir Bjørn Nilsen overtok som redaktør i januar 2017.

  https://www.vol.no/nyheter/sortland/2018/11/22/Mann-funnet-d%C3%B8d-p%C3%A5-adresse-p%C3%A5-Sortland-%C3%A9n-siktet-for-drap-17931121.eceVesterålen ble preget av flere alvorlige kriminalsaker i 2018.
  Legg til i min rapport

  Samfunnsrollen

  En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen.

  VOL er den viktigste leverandøren av hendelser i Vesterålen.Nettstedet bidrar med viktig «sanntidsinformasjon» til sine lesere.

  I 2018 har nettstedet vært særlig aktiv til å rapportere om ulike former for kriminalitet. Særlig hjerteskjærende har det vært å rapportere om overgrep mot unge mennesker og narkotikaforbruk. Dette er tabubelagte tema.

  I 2018 ble Vesterålen preget av tung kriminalitet med flere potensielle drapssaker. Avisen satte lokal dagsorden ved å være det eneste nyhetsstedet som har omfattende beskrevet viltforaltningen til Sortland kommune der det ble fremsatt påstander om uryddige forhold, blant annet «svart arbeid». Det er ikke konkludert i denne saken. For øvrig har VOL fulgt alle store debatter i vår region.

   


  Legg til i min rapport

  Priser

  VOLs redaksjon har ikke delt ut eksterne priser i 2018, men markedsavdelingen har bidratt til kåringen av Vesterålens beste servicemedarbeider. Internt ble Jenny Dahl Bakken kåret til Årets journalist. Hun fikk også prisen for Årets reportasje sammen med Marius Birkeland for reportasjen «Da jeg hørte at ambulansen ikke ville komme». 18 år unge Herman Henriksen fikk sammen med Marius Birkeland prisen for Årets videosak - «Nattevaktene - på jobb sammen med politiet».

  Legg til i min rapport

  Faglig utvikling

  I 2018 har VOL arbeidet med intern opplæring.

  Det er utarbeidet kompetanseplaner, og alle medarbeidere er «utsjekket» i forhold til disse. Kompetanseplanene brukes også som en del av opplæringen av nye medarbeidere. For øvrig har nettstedet konsentrert seg i kampen mot språklig slurv. Dette er et arbeid som også vil bli prioritert i 2019.
  Legg til i min rapport

  Etikk

  «Vår penn er skarp, men ikke giftig», har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år.

  Målet er å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

  Gjennom faglig tenking skal vi tidlig identifisere etiske problemstillinger og håndtere dem. VOL ble innklaget til PFU en gang i 2018. Saken ble løst i minnelighet. De største diskusjonene har vi hatt omkring vår løpende krimjournalistikk. Hvor lite skal vi identifisere? Hvor lite nærgående må vi være? I hovedsak har nettstedet lagt seg på den linje at de fleste siktede og tiltalte omtales som «vesterålinger». Når det gjelder ofrene er dette et punkt som vi har brukt mye tid på. På den ene siden må alvorlighetsgraden av en sak beskrives for at leserne skal skjønne hva saken handler om. På den annen side har nettstedet et ansvar for å ikke påføre ofre ytterligere skade. Disse avveiingene er ikke noe vi tar lett på.

  Det er innført særlige aktsomhetsregler når det gjelder kriminalitet der barn er involvert, som offer eller gjerningsperson.

   
  • Spørsmål fra Stiftelsen
   1. Hvordan går utviklingen fra papir til nett? Hvordan jobber mediehuset med ulike kanaler for å nå flest mulig lesere. Hva betyr dette for de ulike produktene – papiravis og digitale kanaler? Svar: VOL er en ren nettavis. Spørsmålet er ikke relevant for VOL.
   2. Hvordan jobber man for å sikre jevn og høy lesing digitalt? Status digitalisering av journalistikken: hva lærer vi av andre og hvilken utvikling ser vi fremover (trender) Eksemplifiser gjerne med gjennomførte digitale utviklingsprosjekter. Svar: VOL jobber jevnlig med å analyser lesertall både for «pluss-saker» og åpne saker. Det vurderes både hvilke saker som utløser salg og hvilke saker som utløser god «pluss-trafikk». I 2018 gjennomførte VOL en tung satsing på «live fotball» i 3. og 4. divisjon. Denne satsingen kommer til å bli videreført i 2019. Redaksjonell strategi vurderes fortløpende gjennom å analysere ulike datakilder. I 2018 medførte dette en målrettet satsing på kriminaljournalistikk, som i år "toppes" med en ansettelse av en ren krimreporter.
   3.  Jfr høstens debatt om at lokalpressen svikter sitt oppdrag: Hva slags rolle spiller mediehuset i ditt nedslagsfelt? Hvordan oppfatter vi vårt samfunnsoppdrag/rolle? Svar: VOL har en viktig rolle i sitt nedslagsfelt gjennom å stille ubehagelige spørsmål til maktpersoner og etater. Det kan være fristende å telle kilder og trekke lette konklusjoner basert på en "objektiv observasjon", men spørsmålet er mer komplekst. VOL tør å stille spørsmål overfor aktører, og har ikke skygget unna en eneste "krangel". Det betyr ikke at vår dekning har vært feilfri og perfekt. Snarere tvert i mot. Det er alltid rom for forbedring
   4.  Hvilke refleksjoner gjør redaktørene seg rundt personalisering og individuelt tilpasset innhold til brukerne? Hvor langt har vi kommet på dette området?  Svar: VOL har ikke tatt i bruk «personalisert front» og har foreløpig ikke planer om å gjøre det heller. Vi tar gjerne i bruk teknologien når den er tilstrekkelig testet ut.
  Legg til i min rapport