Åndalsnes Avis

Det er ikke alltid like lett å se om lokalavisa utgjør en forskjell i lokalsamfunnet. Men vi spør oss: Hva om Åndalsnes Avis ikke var der?

Fakta
Samlet opplag
Utgiversted Åndalsnes
Ansvarlig redaktør Per-Kristian Bratteng (50)
Rauma kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag.
Daglige lesere totalt
6200
Daglige brukere på nett
2500
Daglige brukere på mobil
1800
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2980
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 128
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 250
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  Vår målsetting er at «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.»

  Det er ikke alltid vi når målet. Redaksjonen har 4,8 årsverk og tre papirutgivelser i uka. Vi ser at vi blir for papirstyrt – at papirjobbinga tar mer energi og fokus enn den strengt tatt burde. Og at nettet av og til må nedprioriteres, og at det ikke blir like mange oppdateringer som det burde. Men vi mener selv at vi stort sett når målet, og vi tror at en økning i antallet betalende lesere er et svar på det.

  Legg til i min rapport

  Beste saker

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har vært gjennom et år med betydelige strukturelle endringer i lokalsamfunnet, som også har preget Åndalsnes Avis-redaksjonen:

  • Rasfaren fra Veslemannen har ført til 11 evakueringer – hele seks i løpet av 2018. Konsekvensen av rasfaren har vært innstilte tog på Raumabanen, og at Green Cargo til slutt valgte å legge ned godstogruta som følge av stadige stengninger. Veslemannen og følgene av evakueringene har kanskje vært den mest interessante, men kanskje også mest krevende saka å følge for lokalavisa gjennom 2018. Når det er evakueringen ved Mannen, er det unntakstilstand også i redaksjonen i lokalavisa. Flere av sakene nådde opp i det regionale nyhetsbildet.
  • Reiselivet som næring er i stor endring og utvikling. Romsdalseggen er blitt den nye turistmagneten i kommunen. Det planlegges gondol fra sentrum til fjellet Nesaksla. I 2018 ble det besluttet å kutte cruisetoget på Raumabanen, og heller styre turistene over på lokaltoget. Dessuten er cruisebåttrafikken i endring; færre anløp gjør at det blir færre cruiseturister i Rauma.
  • Rauma kommune har kommet i pengeknipe. Etter å ha investert og tidlig på året flyttet inn i et splitter nytt og moderne helsehus, ble det et merforbruk på 20 millioner kroner i helse og omsorg. I tillegg har kommunen tapt første rettsrunde etter å ha blitt stevnet av entreprenøren Veidekke, som tapte anbudet for byggingen av helsehuset. Kommunen ble dømt til å betale Veidekke 25 millioner kroner, men anket. Saka skal opp for lagmannsretten i februar 2019. Konsekvensene blir viktige å følge for Åndalsnes Avis i 2019.

  De nevnte saksområdene har preget mye av journalistikken til Åndalsnes Avis. Avisa har satt dagsorden både gjennom journalistikken, men også ved å være det foretrukne mediet i Rauma for leserbrev. Vi konstaterer med tilfredshet og ydmykhet at mye av den offentlige politiske debatten foregår på Åndalsnes Avis’ plattformer. 

  Alle debattinnlegg og ledere blir publisert åpent.

  På de ovennevnte saksfeltene har lokalavisa hatt en viktig rolle, både i nyhetspublisering, men også på leder- og leserbrevplass. Vår journalistikk i kombinasjon med debattinnlegg og ledere er med og bevisstgjør innbyggernes forhold til kommunen og forsterker Rauma-identiteten. Hva om Åndalsnes Avis ikke var her? Hvordan hadde innbyggerne blitt orientert i samme grad hvis avisa ikke hadde tatt rollen? Jeg vil påstå at Rauma som samfunn står sterkere rustet når den har ei aktiv lokalavis.

  På hvilken måte har mediehuset levd opp til formuleringen i konsernets formålsparagraf om «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt»? 

  Det er helt sikkert ulike oppfatninger av om avisa er talererør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt. Vi har klart inntrykk av at enkelte, underlig nok også personer i sentrale samfunnsroller, hadde sett at Åndalsnes Avis hadde skrevet bare om de positive og hyggelige sakene.

  Vår intensjon er å bidra til at Rauma går i riktig retning, og vi mener at det er mest synlig gjennom lederartiklene. Vi ønsker å bli oppfattet som en god venn, som kjennetegnes ved å våge å si fra også når ting ikke fungerer. Vi har brukt mange lederartikler på å rose det vi ser som er bra. Men vi har også våget å være kritisk, når det har vært nødvendig. Noen sitater fra lederne gjennom 2018:

  • Om helsehuset: «Brukte politikerne nok tid på å vurdere om kommunen skulle anke helsehuset-dommen? Og var det riktig å si ja så kort tid etter at dommen falt?»
  • Om at kommunen ikke følger lover og regler slik at den kan gi et forsvarlig og lovmessig tilbud: «Men det er all grunn til å spørre om hvorfor det glipper så ofte i helse- og omsorgstjenesten.»
  • Om rådmannens negative innstilling til hotell: «Vi stiller oss spørrende til om det er en ulempe for sentrum at det etableres 19 hotellrom på Øran. Bør vi ikke i 2018 se Øran og sentrum mer under ett? Vi må kunne se at en etablering på Raumasenteret også vil komme sentrum til gode – og omvendt.»
  • Om godstog, og myndighetenes manglende vilje og evne: «Skal det fortsatt gå gods på Raumabanen, kan man ikke bare snakke om hvor viktig det er å flytte gods fra veg til bane; man må også handle deretter.»
  • Om skyhøge og tilnærmet like drivstoffpriser på Åndalsnes: «Vi tror forhandlerne skyter seg sjøl i foten når de opptrer som i våpenhvile, uten en så aggressiv priskrigsføring som vi før har vært vant til.»
  • Om manglende mobildekning på Trollstigen: «Det er en skandale at en av fylkets mest trafikkerte turistveger er uten mobildekning over ei strekning på 11 kilometer.»
  • Om overskridelsene i helse- og omsorg: «Et merforbruk på ni millioner kroner gjennom sommeren burde man klart å se langt tidligere.» Og: «Ikke skyld på vanlige ansatte i helsesektoren for merforbruket på 15 millioner kroner i Rauma kommune. At det ikke er kontroll på hvor mye penger som brukes til ekstrahjelper, er først og fremst et ledelsesproblem.» Og: «En kan spørre seg hvordan det kunne skje at en av de største sektorene i Rauma kommune ikke har vært driftet med kontroll i et år der man har omorganisert hele helse og omsorg, og samtidig vært fokusert på realisering av et krevende, ambisiøst og nyskapende helsehusprosjekt.»
  • Om lokalt reiselivsselskaps ønske om å lytte til folket: «Selskapet hadde stått seg på å vise en mer verdig interesse for den debatten man sjøl inviterte til, i stedet for å se på diskusjonen og innspillene nærmest som lyden av en irriterende veps i øret.»
  • Om den offentlige debatten i Rauma: «Det er nå mindre enn 350 dager til kommune- og fylkestingsvalget i september 2019. Både politikere og raumaværinger flest bør bruke tiden fram til neste høst på å bygge samfunnsdebatten på nye verdier og mer verdige kjøreregler.»
  • Om det regionale Nordøyvegen-prosjektet til over fem milliarder kroner: «Ja, vi er urolige for konsekvensene. Vi frykter at det økonomiske handlingsrommet ødelegges helt og at politikerne må kutte i øvrig drift for å få råd til å gjøre Nordøyane landfast.»

  Priser som er delt ut av avisen

  Åndalsnes Avis deler hvert år ut Raumastatuetten i samarbeid med Romsdalsmartnaen. I 2018 gikk prisen til den talentfulle skytteren Tora Skiri (15). – Dette gir meg inspirasjon til å prøve å bli enda bedre, sa Tora Skiri.

  Hver advent deler avisa ut julestjerner som en symbolsk takk til mennesker som fortjener det. Innspill kommer fra leserne. «Førjulsglede» har lange tradisjoner i Åndalsnes Avis og er populært blant leserne.

  Avisa har ikke mottatt noen priser for journalistikk i 2018.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Løpende evaluering av nettavis og papirprodukt skjer gjennom daglige redaksjonsmøter. At vi er en liten redaksjon og sitter i åpent kontorlandskap bidrar til at det daglig er etiske-/journalistfaglige diskusjoner i våre lokaler som mediehusets medarbeidere deltar i.


  I 2018 har en av journalistene deltatt på kurs ved IJ.

  Ansvarlig redaktør deltok i mars på konferansen Computer-Assisted Reporting Conference.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Avisa har i 2018 ikke vært innklaget for PFU, men har kommet til løsninger med lesere som har reagert på vår journalistikk.

   

  Per-Kristian Bratteng

  Ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport