Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, har i 2018 hatt en stabil arbeidsstab, bestående av tre journalister i full stilling, i tillegg til redaktør/daglig leder som også er skrivende. Dølen ansatt i 2018 en ny markedskonsulent. Dette er en stilling som deles halvparten med regionavisa GD, som eier 50 prosent av Dølen. Fra før har vi en markedskonsulent med samme funksjon; deling 50/50 Dølen og GD. Vi har når fått et selgerteam på to, som fungerer godt sammen. Vi kan se tilbake på et år der den digitale satsinga for alvor prega arbeidet i redaksjonen. Vi har hatt en god oppgang på digitale abonnenter gjennom hele året, og ser at flere og flere ønsker å abonnere kun på digital utgave. Det er en stor omveltning, og en utfordring, for oss som tidligere ukeavis å skulle jobbe som en dagsavis, med kontinuerlig produsering av innhold til nett. Vi har hatt en solid oppgang i opplaget for 2018 og opplever at lokalavisa står sterkt i vårt dekningsområde i Gudbrandsdalen.

 Fakta
Samlet opplag 3873
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tone Sidsel Sanden (45)
Ringebu kommune, Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune.
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1616
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 44
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 96
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 192

  Mål og prioriteringer

  Dølen skal være den viktigste nyhetskanalen for folk i Midt-Gudbrandsdalen. Vi kan ikke alltid klare å være først, men vi skal være best, når det gjelder.

  Vi skal også gi leserne “det lille ekstra”, med gode, nære og lokale vinklinger på sakene. Vårt motto er at Dølen kjenner Midt-Gudbrandsdalen best. Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal være avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka, og gjennom det kan en være med på å skape et mer levende lokalsamfunn.

  På papir prioriterer vi å gå i dybden på saker og lage gode featureartikler og magasinsaker. Vi dekker kulturlivet, gjerne med en spesiell innfallsvinkel, og vi skal være gode på lokal sport og følge lokale, unge idrettsutøvere. Vi skal være flinke på å la unge stemmer komme til orde, og god bildebruk er viktig for oss.

  Vi har også hatt fokus på å få flere innvandrere og fremmedspråklige kilder i spaltene. 

  Papiravisene er stort sett på 32 eller 28 sider. I tillegg produserer vi to ganger i uka et magasin for hyttefolket i vårt dekningsområde, Hyttemagasinet Gudbrandsdal. Dette er et gratismagasin på 48 sider og 40 sider, i et opplag på 12000. 

  Nettpublisering har i 2018 hatt stor prioritering i Dølen. Det jobbes stadig for å lage gode rutiner for produksjon og publisering. Vi har klart å skape ei levende og god nettside, men vi har en veg å gå med å ha hyppige nok oppdateringer. Enkeltartikler selger, men trafikken generelt skulle vært bedre. 

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen er avisa som skal være nærmest folk, og avisa som engasjerer seg for å gjøre Midtdalen til et bedre sted å leve. Dette handler mye om å klare å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal også sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi har vært sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. 

  Dølen jobber fortsatt etter “public journalism”-tanken (deltagende journalistikk). (Dølen var pilotavis i Landslaget for lokalaviser sitt prosjekt Levende lokalsamfunn fra 2013-2016). Vi mener dette er en god måte å jobbe på i et samfunnsperspektiv. Slik tar avisa også et større ansvar for å være en aktiv og positiv bidragsyter i nærmiljøet. Å tenke nytt og annerledes, og skulle få leserne mer deltagende i sakene, kan være en tidkrevende måte å jobbe på. Men fokus er alltid å synliggjøre “vanlige” folk, og vektlegge de mer som kilde, enn ordførere og rådmenn.

  Dølen har satt dagsorden og skapt debatt i lokalsamfunnet i 2018. Vi har tatt tak i tema som inhabilitet i administrasjon i et lite lokalsamfunn, vi har hatt nære portrett og personlige historier som har berørt, og vi har gjennom tett leserkontakt fått saker som ikke politiet har publisert på Twitter, som har gitt oss bra lesertall på nett.

  Den saken som ble mest utfordrende og som satte oss som lokalavis på prøve, var likevel knivdrapet på ei 16 år gammel jente på Vinstra i november. Gjerningspersonen var også 16 år gammel, også fra Vinstra. I et lite lokalsamfunn, der vi alle har nære relasjoner og tette bånd, ble det en krevende situasjon for oss i redaksjonen. Erfaringa i etterkant viser også at lokalavisa i en sånn sak, har en svært viktig posisjon. Ved å være saklige, ikke spekulere, og i stor grad unngå oppsøkende journalistikk, fikk vi tilbakemeldinger på at vi klarte å balansere dekninga av en krevende sak for lokalsamfunnet på en god måte.
  Den saken som ble mest lest på nett i Dølen i 2018, var en sak om råkjøring/burning i etterkant av et bilarrangement på Vinstra. Enormt med folk var samla og ble vitne til hendelsen der noen barn som sto i grøfta og fulgte bilkjøringa, holdt på å bli påkjørt. Dølen fikk tips om saken, og gjennom flere artikler presenterte vi saken. Vi fikk også tak i en video som noen av disse barna hadde tatt. Til sammen solgte disse sakene 47 abonnement. 

  En sak som skapte mye debatt i lokalsamfunnet, var saken om en inhabil saksbehandler i Nord-Fron kommune, som hadde vært med på saksframlegg til arealplanen som omhandla et område på fjellet som vedkommende selv hadde eierinteresser i. Samme saksbehandler fikk også søkelyset på seg etter å ha bygd ulovlig på sin egen seter. Redaktør hadde også en egen kommentar med til disse sakene. Temaet ble heftig diskutert på sosiale medier, og i etterkant har Dølen fått mange tilbakemeldinger fra lesere på at det er bra lokalavisa setter fokus på slike «vanskelige» saker. Leserne ønsker kritisk journalistikk. 

  Dølen ga for andre året på rad ut ei avis med temasider i samarbeid med Midt-Gudbrandsdal næringsforening, i forbindelse med utdeling av Verdiskapingsprisen.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Dølens medarbeidere deltar jevnlig på kurs og konferanser. I 2017 deltok vi på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte i Bodø. Vi har også deltatt på Liten og digital-kurs i Bergen. Vi har i løpet av året hatt to fotokurs i redaksjonen. Markedskonsulent deltok på markedssamling høsten 2018. 

  Dølen fikk i 2018 tildelt midler til graveprosjekt fra Fritt ord. Sida oktober har en journalist jobbet fast to dager i uka med prosjektet, som etter planen skal være ferdig i mars 2019. 

  I 2019 vil det aller viktigste være å tilegne seg mer kompetanse på digital publisering. Dølen ønsker også å satse mer på levende bilder, som streaming. Det er en utfordring for en liten avis å ha ressurser, samt den rette kompetansen, til å gjennomføre dette. 

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Dølen ble i fjor høst klagd inn for PFU i saken som omhandlet inhabil saksbehandler i kommunen, samt på saken som omhandlet samme person i ulovlig bygging på sin egen seter. Klager mente Dølen brøt god presseskikk på fem punkt i Vær varsom-plakaten. Dølen ble felt på 4.14 om samtidig imøtegåelse i én av sakene. PFU mente at i den nevnte saken, burde saksbehandler fått muligheten til samtidig imøtegåelse. 

  Den største etiske utfordringa fikk Dølen i november i tilknytning til drapet på Vinstra. 

  Dølen har god leserkontakt. Dette gjør at vi lettere kan sjekke kilder, og vite hvem og hva som kan være forsøk på å villede redaksjonen. Når det gjelder kildebruk, er vi i Dølen opptatt av å tenke litt utenfor boksen. Ikke alltid framheve ordfører og rådmenn, men heller dem som sjelden kommer til orde, og de som sakene faktisk dreier seg om. Dette er ofte en mer krevende måte å jobbe på, og vi lykkes ikke alltid, men det er et mål å ha flest mulig ansikt i avisa, og et breiest mulig kildegrunnlag. 

  Andre spørsmål

  1. Dølen har på nyåret 775 rene digitale abonnenter, av totalt 3318. Vi er godt fornøyd med dette. Dølen bruker i hovedsak Facebook til å profilere sakene vi publiserer. Vi kunne godt tenke oss å prøve ut flere kanaler for å kommunisere med leserne, f.eks via Snapchat.
  2. Vi har tatt i bruk Google docs som en planleggingsverktøy for digital publisering. Vi har en veg å gå med å få nok oppdateringer på nett. Vi jobber stadig med å bli bedre på titling, og det å være bevisst på hvilke saker som leses og ikke.
  3. Regionreformen har ikke vært behandlet på lederplass, men vi har hatt saker om sammenslåinga av fylkene Hedmark og Oppland. Kommunesammenslåing har ikke vært et tema i vårt område i 2018.
  4. Se tidligere punkt «Avisens samfunnsrolle».  
  5. Personalisering og individuelt tilpassa innhold er ikke et område Dølen har kommet inn på i 2018.

   

   

  Tone Sidsel Sanden
  Redaktør og daglig leder
  Dølen

  Legg til i min rapport