Driva

Driva har hovedkontor i Amfisenteret på Sunndalsøra med avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Vi kommer ut onsdag og fredag på papir. Avisa ble etablert i 1971. Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Driva har i 2018 i større grad enn tidligere år prioritert de nære personlige historiene.. Kommune- og regionreformen har preget avisa også i 2018. Flere kommuner i dekningsområdet går sammen med nabokommuner. Rindal fortsetter som egen kommune, men skiftet fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag fra 1. januar 2019. Halsa blir en del av Heim kommune fra 1.januar 2020. Det blir også en kommune med fylkestilhørighet Trøndelag.

 Fakta
Samlet opplag 3132
Utgiversted Sunndalsøra
Ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle (63)
Sunndal, Nesset, Surnadal, Rindal og Halsa
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
9900
Daglige brukere på nett
3400
Daglige brukere på mobil
2200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3216
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 45
 • Antall kommentarer
 • 40
 • Antall innlegg på nett
 • 200
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 250

  Redaktørens gjennomgang

  2018 har vært et hektisk år der vi er godt fornøyd med dekningen vi har hatt på mange saker, men det mangler heller ikke eksempler på saker der vi gjerne skulle brukt større ressurser. Redaksjonelt ansatte opplever et stort arbeidspress. Etter at staben ble redusert med ett redaksjonelt årsverk i 2017 har vi etter beste evne forsøkt å dekke opp dette blant annet ved å yte mer, og gjennom økt bruk av frilansere. En redaksjonelt ansatt har vært sjukmeldt i 60% stilling gjennom hele 2018. Også dette har delvis vært dekt opp gjennom økt frilansbruk.

  Slik vi driver avisa i dag er vi veldig avhengig av stabile frilansere. Driva har vært heldig i så måte.

  Med i underkant av fem årsverk, inkludert redaktør og redaksjonssjef som begge har deskansvar, er det en utfordring å følge distriktet tett nok. Driva valgte onsdag og fredag som utgiverdager da vi endret frekvens fra tre til to dager i uka sommeren 2015. Det henger nok fortsatt igjen – om ikke like sterkt som før - en oppfatning både i redaksjonen og blant mange lesere om at sakene ikke er «skikkelig» presentert før de har vært på trykk i papiravisa. Dette fører til at en stor del av sakene vi har i onsdagsavisa for mange er «gammelt nytt» da de allerede har vært presentert som pluss-sak på driva.no. En konsekvens av denne praksisen er at det blir sterkt press på sidetallet på onsdager. 

  Mål og prioriteringer

  Vi jobber hele tiden med å gi leserne et godt innhold både på nett og papir. Vår viktigste oppgave er å bidra med saker som skaper engasjement og debatt i lokalsamfunnet. Saker som omhandler det lokale og regionale næringslivet er viktig, men vi har i 2018 også hatt flere sterke personlige historier. Driva dekker et distrikt som er preget av hard konkurranse både på papir og nett. Det krever at vi er skjerpet hver dag, og at vi har et sterkt digitalt fokus. Den største nettbaserte konkurrenten er et nettsted som legger ut alt åpent.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I den første avisa i 2019 hadde vi en gjennomgang av sakene vi valgte som oppslag gjennom 2018. Gjennomgangen fikk oss til å stoppe opp og være enige om at det er utrolig hva vi klarte å få til. En av sakene som fikk stor oppmerksomhet var saken om Hanne Martine Jensen (22)  fra Eresfjord i Nesset. Hanne Martine har levd med sjukdommen cystisk fibrose hele livet. Før jul i 2017 var hun forberedt på at den kunne bli hennes siste. Så kom beskjeden om at hun måtte skynde seg til Rikshospitalet der hun fikk transplantert nye lunger.  - Jeg er enormt takknemlig og er stolt over arrene etter operasjonene. De er for meg selve livet, sa Hanne Martine til Driva i april 2018. Hun understreket hvor viktig muligheten for organdonasjon er. 

  Driva har hatt flere sterke personlige historier. Sunndalsjenta Ada Stolsmo Hegerbergs unike suksess på fotballbanen er et annet eksempel.  

  I mai hadde vi en sak om Anne Karin Sæter som trakk sine egne tenner heime i stua si fordi hun ikke hadde råd til å gå til tannlegen. Saken resulterte i et bredt ordskifte der både politikere og fagfolk deltok. Anne Karin sto fram for å vise hvilken kamp det kan være å være ufør og sjuk i Norge. Hun fikk stor støtte i kampen for gratis tannbehandling til alle her i landet.

  Driva har også konkrete eksempler på at saker vi har grepet fatt i førte til at lokale ordførere valgte å betale tilbake godtgjørelse for verv de ikke hadde rett til å kreve godtgjørelse for.

  Vi kjenner ikke til at redaksjonen har vært utsatt for forsøk på å bli lurt eller villedet. Når det gjelder kildebruk er det for lett å ty til ordførere og rådmenn. Dette er personer vi vet at vi får svar fra, men kildebruken avhenger sjølsagt av hva saken gjelder.

  Legg til i min rapport

  Årets ti mest leste saker

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Der er vi rett og slett for dårlig. Noe skyldes at vi ikke føler vi har tid til å delta på kurs da vi hele tiden lever i en stresset hverdag med jevnt over begrenset bemanning. Stort forbedringspotensial! Vi evaluerer saker i redaksjonsmøter. Driva har delt redaksjon der tre personer er lokalisert ved avdelingskontoret i Surnadal, tre ved hovedredaksjonen på Sunndalsøra. Vi bruker skype, men savner den fordelen det er å være en fysisk samlet redaksjon.

  Etikk

  Driva har ikke vært innklaget for Pressen Faglige Utvalg i 2018. Vi har av og til avvist leserbrev fordi de har et innhold som vi mener ikke skal publiseres av Driva.

  Utviklingen fra papir til nett

  Vi forsøker å holde en publiseringsplan og bruker tidsstyring på Escenic for å holde jevn publisering gjennom døgnet.   Vi kjører oftest ulike titler på nett og papir. Vi forteller mer i tittelen på nettsaker. 

  Vi følger med på andre nettaviser og ser etter forbedringer. Vi får av til meldinger fra abonnenter som har mistet tilgangen til e-avisa og sakene vi legger ut på pluss. Vår mening er at det er for komplisert for mange å logge seg på. Mange sliter med dette. Kan ikke dette gjøres enklere?

  Vi savner også muligheten til å legge ut saker i Escenic  direkte fra mobil. Dette er svært viktig når det gjelder hendelsesnyheter.

  Driva har brukt mye spalteplass på kommunereformen. Dekningsområdet vårt blir sterkt berørt. Rindal kommune har alt gått over til Trøndelag. Halsa følger etter gjennom Heim kommune 1. januar i 2020. Da opphører også Nesset kommune å eksistere som sjølstendig kommune. Kommunen blir en del av nye Molde kommune. Driva har skrevet mange ledere og kommentarer om kommunereformen. Vi har stilt mange kritiske spørsmål og kommer til å fortsette med det i 2019.

  Påstanden om at lokalpressen svikter sitt oppdrag: Vi synes ikke vi gjør det. Driva spiller en viktig rolle i nedslagsfeltet vårt, men ser at vi kan bli bedre. 
  Når det gjelder personalisering og individuelt tilpasset innhold er ikke vi kommet i gang med dette. Er i utgangspunktet positive.

  Priser

  Drivas lesere kårer hvert år «Årets Driva-navn.» I 2018 gikk prisen til sunndalingen Henrik Børset for sin innsats for lokalsamfunnet.

   

  Sunndalsøra 21.januar 2019

  Sigmund Tjelle

  Ansvarlig redaktør 

  Legg til i min rapport