Vigga

Vigga står stødig som lokalavis i Lesja og Dovre, også i sin 33. årgang. Vi er glade for at vi opplever vekst i opplaget. Hovedutfordringen for det kommende året er å bli bedre på nett. Vigga er nå inne i 31. år som lokalavis for Lesja og Dovre. Vigga startet som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

 Fakta
Samlet opplag 2179
Utgiversted Dombås
Ansvarlig redaktør Astrid Kvam Helset (35)
Lesja og Dovre
Kommer ut Torsdager
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1352
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 46
 • Antall kommentarer
 • 1
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 71

  Redaktørens gjennomgang

  for å få meningene inn i et redaktørstyrt medium. Vigga har en streng profil på hva vi tar inn av debattinnlegg. Det må ha lokal forfatter eller lokal relevans.

   Vi har liten vekst i næringslivet, noe vi har brukt mye spalteplass på i år. Vi har også hatt fokus på unge som har flyttet hjem, startet opp bedrifter og generelt satser. Dette er et område vi vil fortsette å ha fokus på også neste år. Vi har også et svært aktivt foreningsliv som vi dekker bredt, og vi er ute på små og store arrangementer. I 2018 har vi også hatt samarbeid med flere i lokalsamfunnet. Ungdomsskoler og videregående har vekslet på å skrive «ungdomsspalta» der de selv har fått bestemme innhold og har gjort arbeidet selv. De har hatt tilbud om at redaktør har kommet ut til klassene for å fortelle om avisproduksjon, og sett på sakene underveis. Bygdekvinnelagene har sendt inn sine oppskrifter til spalta «På talliken» og de lokale bibliotekene har byttet på å skrive en bokspalte. Vi har også andre faste bidrag fra lesere og lag som vi setter pris på. Vi skulle gjerne hatt flere debattinnlegg og meningsutvekslinger. I september hadde vi fokus på selvmord, og de etterlatte etter selvmord, noe som skapte aktivitet og ble godt mottatt. 

  Vi ble ikke meldt inn til PFU. Redaktøren har derimot blitt truet med rettssak etter å ha sendt innsynskrav til Lesja kommune, noe som førte til en god sak i siste avis før påske. Det førte også til diskusjon blant leserne våre. Her fylte vi formålet med lokalaviser på det sterkeste, og vi skulle gjerne gått enda mer i sømmene på styre og stell. Vi har ellers på daglig basis diskusjoner rundt presseetikk, og opplæring i dette. 

  Vi har ikke vært utsatt for «fake news» eller beskyldninger om dette, men ser med bekymring på at innflytelsesrike personer bruker sosiale medier i større grad enn tidligere når de vil ut med sine budskap. Dette er en utvikling som ikke vil gagne aviser i lengden. Når det gjelder kildebruk er det klart at det ofte er de samme som blir brukt i et lite lokalsamfunn, men vi er bevisste på at vi skal snakke med dem som ikke har vært i Vigga før, og løfte fram «den vanlige mannen i gata.»

  Vi skulle gjerne hatt større muligheter til å kunne gi kompetanseheving og kurs til de ansatte, uten at det tar for store ressurser for en liten avis. Kursrekker innad i konsernet/de forskjellige avdelingene kunne være en mulighet. 

  Konkurransesituasjonen er uendret, med regionavisa GD og nasjonale medier som hovedkonkurrenter. Den eneste endringen her, er at de nå har døgnbemannet nettavis. Vi merker at Facebook er en større konkurrent på nett, der det stadig legges ut bilder fra arrangement og hendelser. Vi har et godt samarbeid med flere aviser rundt oss, dette er til både inspirasjon og hjelp. Vi skulle gjerne hatt et nærmere samarbeid med dem. 

   
  Utviklingen på nett går i rykk og napp. Vi har fortsatt langt igjen før vi tenker nett først, og papir sist. Fullgode på nett kan vi ikke bli, så lenge vi ikke har turnusordninger. Det er også varierende hvor mange som er på jobb til enhver tid. Mye kan blir gjort bedre med planlegging, men også flere digitale hjelpemidler vil kunne bidra. En nettløsning som fungerer bedre vil gjøre mye. Vi har både Instagram og Twitterkonto, som vi kunne ha brukt mer, men før vi blir mer aktive der bør vi bli bedre på vigga.no. Det kunne også vært fint å ha mer tilpassede løsninger på nettsiden, og opplæring i hvordan de kan brukes på en bedre måte. 

  Kommunesammenslåingen ble «lagt død» i våre kommuner i 2016, men vi følger kommunale og regionale samarbeidsprosjekter. Regionreformen har blitt kommentert på lederplass flere ganger, og vi har hatt redaksjonelle saker. Dette vil nok bli et større tema fram mot sammenslåingen mellom Oppland og Hedmark ved neste årsskifte. 

  Vi spiller en rolle når det kommer å til å speile lokalsamfunnet og det som skjer. Vi gir viktig informasjon. Vi skal være de nære og kjære, samtidig som vi skal være vaktbikkja. Sistnevnte er det verre å få forståelse for, siden mange mener at Vigga skal være en «kose-avis» og skrive glade saker. Samtidig svikter vi om vi ikke stiller de gode spørsmålene, og følger med om alt går rett for seg. Dette krever mere ressurser og kunnskap, og er noe vi gjerne skulle blitt bedre på. De siste årene har det kommet tilbakemeldinger på at «nå har Vigga blitt en ordentlig avis» - det vil vi gjerne bli bedre på. 

  Personalisering og tilpasset innhold er ikke noe negativt, men vi har per i dag for lite stofftilfang til at det vil være aktuelt for oss. 

   

  Astrid Kvam Helset

  Ansvarlig redaktør

  Vigga


  Legg til i min rapport

  På topp

  Legg til i min rapport