Trønder-Avisa

Ved inngangen til 2018 ble Trøndelag ett fylke. 2018 ble også året da Trønder-Avisa la ned kundesenteret, og all virksomhet ved hovedkontoret i Steinkjer ble samlet på én etasje. Markedsavdelingen flyttet inn i redaksjonens etasje, og de ledige lokalene i første etasje ble leid ut til eksterne virksomheter. På tidligvåren flyttet vi også inn i nye lokaler på Moan i Levanger. I februar ble det kjent at Polaris Media skulle kjøpe LL Inntrøndelagens eierpost i mediekonsernet, men salget ble senere stoppet av lotteierne i LL Inntrøndelagen. Eierspørsmålet preget deler av året, og var ved årsskiftet fortsatt ikke avklart.

Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. NA bygde i 2018 videre på vår posisjon som det som binder Namdalen sammen, og det engasjementet som ble skapt i forbindelse med vårt 100-årsjubileum året før. Samtidig som vi har styrket og videreutviklet vår posisjon, har året også brakt store endringer, spesielt i distribusjon og frekvens på papiravisa. I 2018 gikk NA fra å ha papiravis seks dager i uka, til å ha papirutgivelse fem dager i uka, ved at lørdagsutgaven i papir ble kuttet, som følge av de store endringene i postdistribusjon. Selv om mangelen på papiravis på lørdager er et savn for mange, har vi opplevd stor forståelse fra våre lesere for at dette var en nødvendig endring, for å sikre at NA som nyhetsavis fortsatt skal være slagkraftig. Vi har brukt mye tid på å forberede våre lesere på endringen, og har styrket staben av journalister for å kunne tilby minst like mye innhold som tidligere. Dette har vi lyktes med, ved at vi ser at antallet betalende abonnenter totalt sett har økt. Omsetningen av papirannonser er heller ikke svekket som følge av endringen i frekvens. Papiravisene mandag og fredag er også styrket, samtidig som vi har en egen helgesatsing på lørdager på nett.

Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Inderøyningen

2018 ble nok et normalår for Inderøyningen. Ingen store saker preget nyhetsbildet. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. I fjor, som tidligere år, var det relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. I 2018 fortsatte vil å bringe «Kloden» - avissider skrevet av elever ved norskopplæringen for voksne i kommunen. Til sammen bidro de med 13 avissider i løpet av året.

Steinkjer-Avisa

Etter det store omstillingsåret 2017, med sammenslåing, redesign og ny nettavis, ble 2018 «år null» for nye Steinkjer-Avisa. Året startet med en real nedtur på abonnementsfronten, da det falt fra langt flere lesere i Verran enn vi hadde håpet på. Totalt for året endte vi 13-14 prosent bak budsjett på abonnement, noe som ble tungt økonomisk. Samtidig begynte vi å ane konturene av en real opptur i annonsemarkedet etter nyttår, og det bare forsterket seg utover året. Ved utgangen av året lå vi utrolige 25 prosent over annonsebudsjettet – og det aller meste var på papir! Tallene for annonser og abonnement utlignet hverandre, og økonomisk ble dermed 2018 i sannhet «år null». Ellers var året preget av mye stoff rundt den kommende kommunesammenslåingen, og de mange store byggeprosjektene i Steinkjer. Vi har vært tett på byggingen av ny Steinkjer skole, helsehus, innovasjonscampus, det store Fv.17-prosjektet og det kommende kulturhuset. Totalt er dette prosjekter for nærmere 3 milliarder kroner, så det er store beløp i en liten by. Utover høsten tok vi litt mer tak i nettavisen vår, og nye rutiner for publisering og deling gjorde at vi fikk en fin økning i trafikken de siste fire månedene. Dette ga seg også utslag i en solid økning i antall digitale abonnenter. Ved inngangen av året hadde vi 33 digitale abonnenter, ved utgangen av året var tallet 133, og vi ser at det fortsetter inn i 2019. Generelt får vi mange gode tilbakemeldinger på avisa, og stemningen «på huset» er god.