Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Fakta
Samlet opplag 1489
Utgiversted Snåsa
Ansvarlig redaktør Birger Ringseth (38)
Kommer ut onsdager
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1100
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 47
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall kronikker
 • 1
 • Antall leserinnlegg
 • 21

  Mål og prioriteringer

  Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie, og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdige forhold i snåsasamfunnet.

  Konkurransen i vårt nedslagsfelt er noe til stede. Da først og fremst fra Trønder-Avisa. Vi er imidlertid sikre på at vi har alle forutsetninger til å være best, og har på tross av konkurransen en sterk posisjon i 2018. Vårt mål er at vi ikke bare skal vi være den viktigste nyhets- og informasjonskanalen i Snåsa; vi skal også være motoren for den lokale debatten. Det har vi vært i 2018, og det vil vi fortsette å være.

  Opplaget vårt har en svak nedgang i 2018. Vi brukte noen ressurser på en kampanje våren 2018 og Snåsningen har som mål å drive mer målrettet opplagsarbeid i 2019.

  Vinteren 2018 lanserte Snåsningen sin ferske nettutgave. Nettavisen er bygget på samme plattform som de andre avisene i konsernet. Nettutgaven er først og fremst for abonnenter, få saker blir lagt ut gratis. Nettutgaven har så langt vært en miks av stoff fra papiravisa og egne nettsaker.

  Snåsa er den sørsamiske hovedstaden. Kommunen har vært tospråklig siden 2008 og har en rekke sørsamiske arbeidsplasser og institusjoner. Mange i Snåsa var dermed svært involvert i markeringen av jubileumsåret til Åarjel saemiej skuvle (50 år) og Snåsa kommune sine ti år som tospråklig kommune.

  2018 var også et utfordrende år for kommunen. Staten trekker seg sakte men sikkert ut flere av sine viktige funksjoner og arbeidsplasser i kommunen. Skattekontoret og lensmannen forsvant i 2018. Snåsa kommune har også hatt jevn tilstrømming av flyktninger fram til nå. Kommunen har siste årene rigget seg med blant annet opplæringsfunksjoner og helsetilbud for å ta imot flyktningene på best mulig måte. Når det nå ikke skal komme flere flyktninger mister kommunen inntekter - og funksjonene som ble bygget opp, må bygges ned igjen.

  Nedgang i folketallet, inntekter og arbeidsplasser medvirket til at rådmannen for andre år på rad uttrykte at budsjettarbeidet var hans tøffeste noensinne som rådmann – i snart 20 år.

  I juni fulgte Snåsningen opp satsingen på en egen sommeravis som ble startet for tre år siden. Snåsningen hadde fire ukers ferie og et av målene med Sommeravisa var derfor å vise hva som skjer og rører seg i Snåsa om sommeren, ikke minst med reportasjer med interessante mennesker. Tilbakemeldingene var også i 2018 gode på denne avisen.

  Snåsa er ei skog- og landbruksbygd. Landbruket er meget viktig med store ringvirkninger i kommunen. 2018 var et år preget av optimisme og pågangsmot innen næringa. Spesielt synes det med de mange utbyggingene av driftsbygninger som ble ferdigstilt og påbegynt.

  Snåsningen merket i 2017 at annonsemarkedet ble tøffere med mindre volum. I januar 2018 ble Rune Wasshaug ansatt som ny annonsekonsulent i en 80 prosent stilling. Snåsningen har greid å stabilisere annonseinntektene i 2018 på et positivt nivå.

  Snåsningen hadde ingen saker i PFU i 2018.

   

  Birger Ringseth,
  redaktør


  Legg til i min rapport