Polarisprisene 2017

LEVENDE BILDER

Levende bilder har en viktig plass i nyhetsformidlingen hos alle avishus. Årets vinner i kategorien levende bilder, har laget en historie der vi får et innblikk i en verden som for de fleste er ukjent. Ikke bare er historien interessant og lærerik. Men vinnerne har også løst det visuelle med tanke på andre plattformer enn bare PC. Vinnerne har tatt tilpasset fortellinga for alle plattformer, i en tid der de fleste konsumerer nyheter gjennom mobilen. Historien er godt løst journalistisk og teknisk. Prisen gikk til Rune Petter Ness, Charlotte Sundberg og Jonas Nilsson for «Kikkhull» 

KOMMENTARPRIS

Denne kommentaren tar for seg triste tabu og blodig alvor. Dessuten gjelder dette for halve jordens befolkning, men er sjelden omtalt. Med stødig penn og stort engasjement skriver journalisten om menstruasjon, både i et globalt- og nasjonalt perspektiv. Hederlig omtale går til Elisabeth Solvang i Sunnmørsposten for «Flaue knis, triste tabu og blodig alvor».


Hvorfor er dette tragiske fenomenet så omfattende i verdens lykkeligste land? Hvorfor står det ingen ting om dette i partiprogrammene i Norge? Tragedien berører hundretusener av nordmenn i alle samfunnslag, skriver forfatteren av denne engasjerende kommentaren om selvmord. Hederlig omtale går til Egon Holstad i iTromsø for «Folk tar sine liv i verdens lykkeligste land».

Det er ikke alltid så lett å henge med når politikerne håndterer anbud. Like fullt er det et område som trenger et kritisk søkelys. Ikke bare gjennom nyhetssaker, men også gjennom tydelige stemmer. Forfatteren av denne kommentarserien følger Fylkesrådets behandling av innkomne anbud for bygging av ny bru med en solid penn. Politikerne i Nord-Trøndelag slipper ikke unna at de velger å forkaste et anbud som er 40 millioner kroner lavere enn neste, bare fordi det kommer fra Kina. Kommentarprisen går til Morten Langfeldt Dahlback i Adresseavisen for Kinesiske anbud i Nord-Trøndelag.
 

NYHETSPRIS LITEN AVIS

Det spesielle i denne saken er måten den er løst på. Tema har mange tatt i, men ikke på denne måten. Ved hjelp av imponerende interaktivitet og pedagogisk journalistikk har avisen gitt leserne innsikt i en massiv, global problemstilling ved hjelp av videoer, grafikk nær journalistikk og bidrag fra folk. Visuelt ble dette blant annet eksemplifisert gjennom et enormt søppelberg. Arbeidere plukket 120.000 liter plast på en måned, filmet og dokumentert.
Hederlig omtale går til Cecilie Brurok og Lars Otto Eide i Hitra-Frøya for "Blir vi forgifta"

Noen institusjoner er helligere og utfordres sjeldnere enn andre med innsynsbegjæringer og ønske om kikk i korrespondanse fra journalister. Her har redaksjonen gått inn en praksis som har satt seg over tid, men selvsagt forbeholdt samfunnstopper. Saken har en betydelig økonomisk side der bruk av offentlige penger settes på dagsorden. Journalisten har heller ikke latt seg stoppe av en uvillig informasjonsavdeling, men snarere blitt mer motivert til å få ut listen på over 1000 navn som sto på teaterets invitasjonsliste. Hederlig omtale går til Martin Lægland, ITromsø for "Hålogaland teaters gratisbilletter til samfunnstopper"


Vinneren har dokumentert en betent sak i lokalsamfunnet gjennom en nitidig, kronologisk og detaljert gjennomgang av saken i en årrekke. Ved hjelp av innsyn i avtaler og offentlighøring av dokumenter, intervjuer, tilsvar og pedagogiske juridiske grep får leserne oversikt over saken og ikke minst persongalleriet. Saken har en betydelig økonomisk side gjennom attraktiv natur og historiske bygninger og involverer kommune og fylkeskommune. Det er alltid vanskelig for en lokalavis å gå inn i maktkonflikter fordi nærheten til både kilder og involverte spiller en stor rolle. Avisen håndterte dette utmerket, og selv om saken kanskje kunne vært redigert litt strammere var det ingen tvil om vinneren i kategorien Nyhetspris liten avis går til Bente Milde i Brønnøysund Avis for "Sømnesøya"

 

 FOTOPRIS

 Det var en sterk foto kategori i år. Med mange gode bidrag, også fra de mindre avisene.
Storparten av bildene er tatt lokalt, men også i år var det ett par deltagende bilder utenfor Norges grenser.

Juryen valgte å dele ut to hederlige omtaler.
Den første hederlige omtalen går til ett bilde som går rett inn i en av årets store nyhetshendelser.
Bildet viser hva som skjer når vi mennesker ikke tar hensyn til naturen rundt oss.
Prisen går til Ståle Wattø fra Sunnmørsposten for -Plast dreper.

Den neste hederlige omtalen går til ett bildet som fanger en uvanlig situasjon. Bildet er velkomponert og viser en dramatisk og litt absurd situasjon på samme tid. Mannen bak i båten viser liten interesse for dramatikken som utspiller seg mellom rein og mann rett foran nesen hans.
En velfortjent hederlig omtale går til Johan Arnt Nesgård fra Trønder-Avisa for -Reddet Rein.

Vinneren i kategori foto er en som har brukt tid og viser innlevelse i ett barns ventetid. Han har fulgt henne over lengre tid og han har klart å formidle de mange følelsene som utspiller seg i den lille kroppen. Det er totalt åtte bilder i serien og alle bildene er sterke.
Imponerende!
Gratulerer til årets vinner Rune Petter Ness i Adressa med -Hjertebarn!

REPORTASJEPRIS

Diagnose pårørende: Journalisten kommer svært tett på intervjuobjektene, og klarer gjennom sitt gode språk og følsomme fremstilling å skape en journalistikk som er gripende og engasjerende, uten noen gang å henfalle til svulstige formuleringer eller sentimentale bilder. Dette er nakent og brutalt ærlig. Historiene formidles med klokskap og respekt for menneskene som åpner opp for sine innerste tanker og følelser.
Hederlig omtale til Hilde Østmoe, Adresseavisen for "Diagnose pårørende"

Mysteriet Olaf Ottersbo: Mysterier har alltid fascinert oss. Men det er sjelden at journalister bruker så store ressurser som i denne saken for å finne ut hva som virkelig skjedde. Gjennom grundige og detaljerte undersøkelser avdekkes en historie som fenger leseren fra første øyeblikk. Den er medrivende fortalt, vi følger journalistenes intense jakt på sannheten om et menneske som forsvant for alltid. Hederlig omtale til Erik Eikebrokk og Alexander Killingberg i Fosna-Folket. for "Mysteriet Olaf Ottersbo"

Vinner, reportasjeprisen: Noen ganger klarer journalister å finne ut hva som skjer i et ungt sinn som er helt overbevist om at den eneste måten verden kan endres på er gjennom å drepe andre mennesker. Når man trenger dypt inn i nettets mørkeste kroker, stiller det store krav til hvordan datasikkerhet og kildevern skal håndteres. De presseetiske utfordringene står i kø. Juryen er dypt imponert over en journalistikk som avdekker så grundig. Historiene som formidles her er skremmende, men de har som mål å opplyse oss om hvorfor noen mennesker hater som voldsomt og er så besatte. Vinner av reportasjeprisen er Jonas Alsaker Vikan, Kjerstin Rabås, Richard Sagen, Jonas Nilsson og Espen Bakken i Adresseavisen for "Datakonvertittene"

 

NYHETSPRIS STOR AVIS

Journalistene som jobbet med denne saken ble beskyldt for å være kunnskapsløse, manipulerende, uten juridisk kompetanse og som bedrev ukultur ved å formidle Fake News. På tross av sterk motstand gav de seg ikke. Kritikken mot dem stilnet da de kunne dokumentere samrøre mellom private utbyggere og en Ap-topp som i skjul hadde inngått en avtale for å påvirke utfallet i denne reguleringssaken. Hederlig omtale går til Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise i Adresseavisen for «Kystadavtalen».


Gjennom omfattende journalistiske metoder viser denne saken at selv forholdsvis små redaksjoner kan gjennomføre store og viktige prosjekt på en imponerende måte. Her blir det satt fokus på noen av samfunnets svakeste og mest krevende klienter som er bosatt i institusjonslignende senter ofte langt fra hjemkommunen – eid av private som har tjent seg rike for å utføre tjenester for det offentlige. Avisen lar oss komme på innsiden av dette systemet og vi blir kjent med noen av brukerne. Hederlig omtale går til Anders Nordmeland, Johan Prestvik og Marius Langfjord i Trønder-Avisa for «De umulige sakene».


Pressen skal beskytte enkeltpersoner mot overgrep, men hva når disse står bak noen av de styggeste forbrytelsene et samfunn kan tenke seg? Er det da nødvendig å stille spørsmål ved politiets metodebruk? Det gjorde disse journalistene. Gjennom kreativt kildesøk på nett, dokumentinnsyn i inn- og utland og systematisk kontakt med utenlandske journalister, avdekket de at 43 nordmenn hadde blitt utsatt for hacking fra amerikanske FBI, en metode som er ulovlig for norsk politi. Materiale fra hackingen skaffet politiet i Norge avgjørende bevis for at nordmennene hadde vært inne på verdens verste overgrepsbildenettsted, og ble grunnlaget for videre straffeforfølgning.
- Ingen går i fakkeltog for disse folkene her, uttalte en av journalistene i denne saken. Desto viktigere at pressen tar tak i det. Nyhetsprisen stor avis går til Jonas Alsaker Vikan, Pål Solberg og Simen Granviken i Adresseavisen for Grenseløs

Legg til i min rapport